Barnahus, servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals

Publicacions Banc d’innovacions

Barnahus, servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals

Govern de la Generalitat de Catalunya, Save The Children

TARRAGONA BARNAHUS

Unitat integrada pionera a Catalunya i Espanya, formada per un equip pluridisciplinari especialitzat, que té per objectiu evitar la revictimització d’infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals i proporcionar tota l’atenció necessària en un únic espai.

Barnahus és un projecte per ajudar infants i joves –de 0 a 18 anys– que han patit abusos sexuals i prevenir agressions a menors. Es posa la víctima d’abusos sexuals al centre, tot treballant en un sol espai tots els serveis d’atenció que necessita i minimitzant l’experiència traumàtica de reviure l’agressió. Així, s’evita que les víctimes hagin de passar per jutjats, comissaries, hospitals i serveis d’infància. És promogut per Save The Children i impulsat per cinc departaments del Govern de Catalunya, principalment pel de Drets Socials, però en coordinació amb els de Salut, Educació, Justícia i Interior. 

Barnahus té un aspecte acollidor i agradable perquè proporcioni seguretat, comoditat i confiança als infants i a les seves famílies. Hi ha sales separades per preservar la privacitat, cuina-menjador, despatxos i una sala d’exploració mèdica. L’equip psicosocial –format per psicòlegs i treballadors socials i amb una coordinadora– treballa a temps complet, les 24 hores del dia i cada dia de l’any, i ofereix també servei de traducció. 

Mixed Living, residents que conviuen i col·laboren amb persones altament vulnerables

Publicacions Banc d’innovacions

Mixed Living, residents que conviuen i col·laboren amb persones altament vulnerables

Tussenvoorziening

Blocs de pisos d’habitatge social mixt on conviuen persones sense llar i persones vulnerables econòmicament, fet que és beneficiós per a tots dos grups. Facilita l’accés a l’habitatge en un temps més ràpid per a moltes persones alhora que les activitats comunitàries realitzades als edificis promouen la reinserció social i trenquen amb l’aïllament social i l’estigmatització de les persones sense llar.

WhatsApp Image 2023 05 26 at 11.13.55

El Mixed Living o habitatge mixt és una forma d’habitatge en què un 70% de les persones que hi resideixen tenen baixos ingressos i necessitat d’accedir a un habitatge social i el 30% restant són persones que es troben en situació de vulnerabilitat, generalment persones sense llar beneficiàries del programa Housing First. Totes dues parts han de complir les condicions de compromís i normes prèviament establertes, principalment de cura de l’entorn que comparteixen. Participar en aquest programa d’acompanyament social és avantatjós per les persones del primer grup, reduint-los el temps d’espera per accedir a un habitatge social. 

També és clarament favorable per a les persones sense llar –i no només, perquè el programa també va destinat a població amb manca de xarxa social o problemes psicològics–, a qui el contacte i la convivència amb altres residents els facilita la reinserció social. En aquest sentit, l’habitatge compartit possibilita la proximitat entre els dos grups amb espais de trobada comuns que faciliten que prenguin cafè, vegin un partit de futbol o cuidin del pati. El projecte compta amb la supervisió de professionals que visiten el bloc de pisos almenys un cop per setmana i s’encarreguen de valorar i gestionar el funcionament de la convivència.  

Co-design, persones amb discapacitat intel·lectual co-dissenyen aplicacions mòbils

Publicacions Banc d’innovacions

Co-design, persones amb discapacitat intel·lectual co-dissenyen aplicacions mòbils

Grup ABD

SJOG

Conjunt d‘eines de co-disseny del servei irlandès Saint John of God Liffey (SJOG) que possibiliten que les persones amb discapacitat intel·lectual creïn aplicacions mòbils que fan servir en el seu dia a dia i milloren la seva qualitat de vida.

El programa Co-Design neix de diagnosticar un baix compromís de les persones amb discapacitat intel·lectual en la innovació digital, fet que les exclou i augmenta la bretxa digital. Així doncs, funciona de tal manera que les persones amb discapacitat intel·lectual estan implicades en totes les etapes, des de la diagnosi d’un problema fins que el producte final, que té per objectiu solventar-lo, està dissenyat. Així, a banda de proporcionar idees de projectes en un inici, se’ls consulta en totes les fases del procés i influencien les decisions dels dissenyadors.

S’han desenvolupat diverses aplicacions tecnològiques. Destaca l’exemple d’una aplicació mòbil que facilita a les persones amb discapacitat intel·lectual la compra diària d’alimentació. L’aplicació proveeix d’informació sobre el preu dels productes i també mostra imatges sobre la quantitat de diners que cal pagar. Així, els usuaris estan més confiats durant les seves interaccions amb els empleats.

Fènix, jardí i hort terapèutics per a persones drogodependents

Publicacions Banc d’innovacions

Fènix, jardí i hort terapèutics per a persones drogodependents

Grup ABD

pfenix cassarria aspb 2

A través de l’agroecologia urbana, el projecte Fènix de la ciutat de Barcelona afavoreix la inclusió social i laboral de les persones que es troben en tractament de drogodependències. El jardí i l’hort terapèutics, desenvolupats sota el lema  “Conreant noves oportunitats”, contribueix alhora a desestigmatitzar el col·lectiu de les persones amb addiccions.

El projecte està situat en terrenys del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) de Sarrià (Barcelona), que ha esdevingut un refugi climàtic dins la ciutat. Compta amb un total de 10 hectàrees i es treballa aplicant tècniques de cultiu regeneratiu, és a dir, que l’aproximació a la producció vegetal és respectuosa, ecològica i sostenible. La instal·lació possibilita la personalització d’itineraris d’inserció social que milloren l’ocupabilitat de les persones participants, que prenen part en tot el procés, des del cultiu i manteniment de les plantes fins a l’organització de les tasques i la planificació econòmica, en relació a la promoció i venda dels productes cultivats. Els participants reben formacions bàsiques sobre agroecologia i obtenen experiència en l’emprenedoria social i la comercialització dels productes. El projecte també permet als participants autoproveir-se d’aliments i promou el consum responsable i un sistema alimentari sostenible. 

El projecte té un vessant comunitari, sent el jardí al mateix temps un espai d’intercanvi i ús per a entitats i persones del districte que necessiten reunir-se o fer activitats a l’aire lliure. A més, els aliments resultants es destinen a serveis socials, de manera que les persones amb addiccions que participen al Jardí i Hort Fènix multipliquen l’impacte social que reben ajudant altres persones.

iCalidad, eina tecnològica per la qualitat de vida de les persones amb TEA

Publicacions Banc d’innovacions

iCalidad, eina tecnològica per la qualitat de vida de les persones amb TEA

Red para la Calidad de Vida, Autismo España

Eina d’avaluació i suport per la millora de la qualitat de vida de les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i les seves famílies. Amb una metodologia innovadora, es valora els aspectes que més incideixen en la qualitat de vida d’una persona i es dissenyen plans individualitzats de suport adaptats a les necessitats, interessos i expectatives. 

aba therapy learner 2

iCalidad és, doncs, una eina tecnològica col·laborativa que correspon a un sistema d’avaluació de la qualitat de vida de les persones que tenen TEA. Neix fruit de la constatació que la valoració d’aquest trastorn és subjectiva i que sovint els instruments d’avaluació no s’adeqüen a la realitat de les persones que el pateixen, com apunten els avenços en coneixement, que constaten que el TEA es manifesta de manera molt específica en cada cas. 

És flexible i funciona de tal manera que la perspectiva de la persona amb TEA és integrada en el disseny del seu propi pla, com també són implicades les famílies i els professionals que millor la coneixen. Aquestes persones constitueixen l’equip d’avaluació i responen individualment a un qüestionari formulat per iCalidad. L’eina tecnològica sistematitza i compara, i també genera un informe de qualitat que integra les respostes de tots els membres de l’equip. És l’equip qui s’encarrega d’avaluar-lo conjuntament amb l’objectiu de dissenyar –consensuadament– un pla de suport personalitzat i òptim.  

Així, iCalidad permet a les persones amb TEA participar en la presa de decisions sobre la seva vida i assolir metes personals significatives. També possibilita a les famílies i als professionals de col·laborar i oferir el suport adequat a la persona que té el trastorn. Finalment, iCalidad permet a les organitzacions oferir suport de qualitat i donar resposta –adequada i innovadora– a les prioritats, interessos i necessitats de les persones amb TEA.

Noves eines digitals al servei de les persones que cuiden

Campus InnoBreaks

Noves eines digitals al servei de les persones que cuiden

GettyImages 1204282298.jpg.optimal

OKencasa (País Basc) i myCarenet (Catalunya). Dimarts, 11 de juliol de 2023, de 9h00 a 10h30. En línia. Inscripcions obertes.

Les tasques de cura impliquen el suport i l’assistència a persones que necessiten ajuda per complir les seves activitats quotidianes per motius diversos (malaltia, discapacitat, envelliment, etc.). El paper de les persones cuidadores no professionals o informals és clau davant la dependència, però el temps i energia dedicats a aquestes tasques tan exigents pot implicar canvis en la seva vida quotidiana i en la seva salut física i emocional.


Per aquesta raó, és important reconèixer la importància de la contribució social de les persones cuidadores i proporcionar-los suport adequat per a la cura. En els últims anys, s’han impulsat iniciatives i plataformes que aporten eines i recursos per afrontar les tasques de cura de manera efectiva i permeten la creació de xarxes de suport òptimes per a les persones cuidadores, amb l’objectiu de reduir el seu estrès i esgotament i poder oferir una cura de qualitat sense comprometre la seva salut i benestar.

  • OKencasa, plataforma impulsada el 2018 que ofereix de suport a les persones cuidadores no professionals que tenen cura de persones grans o dependents. Per mitjà de l’app Zaindoo ofereix l’acompanyament permanent d’un/a professional, formació en línia, eines per organitzar les tasques de cura, i descomptes o avantatges en serveis de fisioteràpia, assessoria legal, adaptació de la llar, etc. L’objectiu és acompanyar i millorar la qualitat de vida del cuidador/a i facilitar el seu dia a dia pel que fa a la cura, és a dir, cuidar les persones que cuiden.
  • myCarenet, aplicació posada en marxa l’any 2018 que permet a la persona amb algun tipus de dependència o el seu familiar o cuidador de referència teixir i cocrear la seva pròpia xarxa de suports, al propi domicili i al seu entorn habitual. Amb perspectiva inclusiva i comunitària, i alhora preventiva d’un eventual sentiment de soledat no desitjada, myCarenet permet compartir les càrregues d’atenció, alleugerint el pes de la persona cuidadora principal.

Ponents:

  • Iñigo Kortabitarte, OKencasa (País Basc)
  • Albert Puig, myCarenet (Catalunya)

Innobreaks

GettyImages 1204282298.jpg.optimal

Noves eines digitals al servei de les persones que cuiden

OKencasa (País Basc) i myCarenet (Catalunya). Dimarts, 11 de juliol de 2023, de 9h00 a 10h30. En línia. Inscripcions obertes.
Guies i simuladors d’ajudes per a població vulnerable econòmicament

Guies i simuladors d’ajudes per a població vulnerable econòmicament

Soliguide (França) i Les meves ajudes (Espanya). Dimarts 9 de maig de 2023, de 9h00 a 10h30. En línia.
Eines innovadores per a persones amb dificultats de comunicació

Eines innovadores per a persones amb dificultats de comunicació

Talking Mats (Regne Unit) i Voiceitt (Israel). Realitzat el 14/03/2023.
Solucions terapèutiques innovadores per a persones amb demència

Solucions terapèutiques innovadores per a persones amb demència

Jardins terapèutics Mati4Care(Itàlia) i Tecnologia immersiva MK360 (Catalunya) – Realitzat el 17/01/2023.

Mano, app per a professionals socials que treballen al carrer i en serveis d’acollida

Publicacions Banc d’innovacions

Mano, app per a professionals socials que treballen al carrer i en serveis d’acollida

Associació AURORE

App gratuïta que facilita i ajuda a millorar la feina dels professionals dels serveis públics que treballen amb persones vulnerables, al carrer i en zones d’acollida.

maraude

Mano és una aplicació de lliure accés per a smartphones que permet als treballadors fer un seguiment continuat i de proximitat de les persones a qui segueixen durant els procediments i les activitats d’acollida. També consta d’una interfície web, per a ordinadors. Així doncs, possibilita que es completin i es consultin les fitxes medico-socials d’aquestes persones, evitant la pèrdua d’informació i haver de renovar-la constantment. A més, també permet als treballadors i als seus respectius equips tenir agrupades totes les tasques –les que ja s’han realitzat i les que estan planificades–  i ser advertits dels terminis i compromisos futurs. També genera automàticament estadístiques i informes anònims.

Tot plegat es fa garantint la protecció de dades de les persones acompanyades, que estan encriptades i a les quals només hi tenen accés les persones que formen part de l’equip de seguiment. De fet, les funcionalitats de Mano han estat especialment pensades i dissenyades pels usuaris que en fan ús i, per això, l’eina es troba en contínua millora. Els usuaris han rebut formació per part de Mano, tant als carrers com als llocs d’acollida com en l’assistència telefònica.

Moods, fomentar un bon ús de les pantalles entre els adolescents i joves

Publicacions Banc d’innovacions

Moods, fomentar un bon ús de les pantalles entre els adolescents i joves

Fundació Nous Cims i Fundació Adsis

moods

Projecte d’intervenció comunitària amb un abordatge integral per a prevenir els riscos en l’ús de les noves tecnologies entre els adolescents i joves i promocionar-ne els bons usos.


El Projecte Moods neix de la constatació que, en una modernitat governada per les xarxes socials i els mòbils que canvien la manera en què vivim i ens relacionem, les noves tecnologies suposen nous reptes i riscos –com ara l’addicció, el joc patològic, el grooming, el ciberbullying o l’aïllament social– que cal prevenir. Concretament, va destinat al grup d’adolescents i joves, com ja indica el nom del projecte: mood és la paraula anglesa que fa referència a l’estat anímic i és una expressió col·loquial molt estesa entre els joves.

El projecte es desenvolupa a través d’un conjunt de tallers i intervencions que tenen lloc a instituts d’educació secundària amb l’objectiu de fomentar el bon ús de les pantalles entre els alumnes. És sabut que l’ús que fan de les xarxes socials i les noves tecnologies és divers i pot tenir conseqüències en la salut mental. A través dels tallers, els participants reflexionen i prenen consciència sobre l’ús que fan de les pantalles. Així, el projecte posa al seu abast eines que els permeten identificar conductes de risc i addicció. A més, als tallers es fomenta el sentit crític –permetent reflexionar sobre els videojocs i les apostes online, per exemple–, es debat sobre els valors que es transmeten per xarxes i sobre la necessitat i importància de combinar l’oci virtual amb l’oci en viu. El projecte inclou un pla d’avaluació d’impacte que permet mesurar i valorar els canvis produïts entre les persones participants a través de qüestionaris.

El projecte s’ha implementat al barri d’Horta Guinardó, a Barcelona, i a Quatre Carreres, a València, on un equip de professionals ha impartit tallers als joves d’entre 12 i 16 anys dels centres de secundària dels barris. A banda de tallers en centres d’educació secundària, el projecte també contempla tallers de prevenció en entitats d’oci i temps lliure i formació a famílies i equips docents dels centres.

Résorption-bidonvilles, la plataforma digital per accelerar la millora i integració dels barris marginals a França

Publicacions Banc d’innovacions

Résorption-bidonvilles, la plataforma digital per accelerar la millora i integració dels barris marginals a França

Résorption-bidonvilles, Dihal (Delegació Interministerial d’Allotjament i Accés a l’Habitatge)

Plataforma d’informació, intercanvi i gestió impulsada pel govern francès per accelerar eficaçment la millora i integració dels barris marginals, en francès coneguts com a bidonvilles. A través d’aquesta eina, els ciutadans poden informar sobre la situació en aquests barris, les administracions poden seguir el progrés de les actuacions que s’hi fan i les associacions poden col·laborar en la millora de les condicions de vida dels seus habitants.


Aquesta plataforma en línia –iterativa, àgil i adaptable a les necessitats de cada usuari– neix de la constatació que les darreres dècades, a França, han reaparegut els barris marginals, on persones precaritzades viuen en habitatges que no compleixen les normes d’higiene i sanejament i es troben amb gran absència de serveis bàsics (accés a l’aigua, accés a instal·lacions sanitàries, eliminació de residus…). Actualment, hi ha més de 300 barris marginals a l’Àrea Metropolitana francesa, on viuen més de 16.000 persones. La marginació social de la població que hi viu és alarmant: manca d’escolarització, no-participació del mercat de treball, desatenció i discriminacions de tota mena, entre d’altres.

La plataforma pretén transformar l’acció pública i crear una dinàmica col·laborativa, connectant diversos actors –administracions públiques implicades, propietaris de terrenys, associacions que intervenen amb els habitants– que poden ajudar a la millora dels barris precaris, tant a nivell de presa de decisions com d’execució. L’accés a la plataforma és obert, però les sol·licituds són validades pels administradors locals. A més a més, els actors que tenen accés a la plataforma tan sols poden consultar la informació i informar de les intervencions referents al territori en què estan registrats. Només els usuaris registrats a nivell nacional –ministeris, administracions centrals o socis associatius nacionals– poden consultar totes les dades. 

Amb tot, es tracta d’una eina amb enfocament global que combina la integració social, el respecte a l’ordre públic i la prevenció del reassentament. En aquest sentit, la plataforma visibilitza la situació dels habitants de les bidonvilles –si bé en cap cas es comparteixen dades personals– i reforça el poder d’actuació de cada actor en el terreny. A més a més, també permet elaborar plans d’acció i intervencions, facilitar la coordinació entre els actors i mesurar i promoure els resultats de les accions realitzades. 

b-resol, canal d’alertes contra l’assetjament en adolescents

Publicacions Banc d’innovacions

b-resol, canal d’alertes contra l’assetjament en adolescents

BCN RESOL ODR SOLUTIONS, UOC

Canal d’alertes que detecta precoçment possibles casos d’assetjament, ciberassetjament, trastorns alimentaris, addiccions i altres problemes comuns entre les persones adolescents. Està dissenyat especialment per a adolescents, però també per als adults docents i el personal especialitzat, que són els qui reben, gestionen i documenten les alertes.


b-resol neix de la preocupació pel gran nombre d’abusos i maltractaments en menors que es produeixen en entorns educatius, esportius o d’oci, i de la dificultat de comunicar-los per part de les víctimes. Les xifres són alarmants: el 40% de l’alumnat ha vist algun cas d’assetjament al llarg de la seva escolarització. Més enllà de poder ser utilitzat per centres educatius, també és útil per a entitats juvenils i esportives on els joves socialitzen. 

Per una banda, b-resol parla el llenguatge dels adolescents, ja que és una app amigable i intuïtiva. L’alumnat pot comunicar les seves sospites o alertes derivades de situacions indesitjades, viscudes o observades, a les persones de confiança designades pel centre educatiu. A través d’aquesta aplicació mòbil, gratuïta i disponible en tots els dispositius, ho poden fer de manera segura, confidencial i anònima, si així ho desitgen. Per altra banda, b-resol també és fàcil per als adults, amb un entorn web intern comprensible. A banda de possibilitar establir un xat amb qui hagi enviat l’alerta, també permet fer un seguiment complet de la incidència –de les accions realitzades– i generar informes i estadístiques. 

Amb tot, b-resol s’erigeix com un exemple de bon ús de la tecnologia mòbil com a element innovador i de com pot ser emprada per fer créixer la consciència social. Així doncs, es tracta d’una eina complementària dels protocols implementats o previstos per afrontar els casos d’assetjament, i adient per a adolescents digitalitzats i per a centres i entitats immersos en la transformació digital.