Coneixement

Bones pràctiques

Fomentem l’intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions de serveis socials de territoris i països diversos, per estimular la creativitat, aprendre conjuntament i adaptar solucions innovadores.

StepForME

StepForME

Intercanvi de bones practiques en l’ús d’eines tecnològiques per a la inclusió sociolaboral de joves amb problemes de salut mental o emocional.