Coneixement

Hemeroteca

Selecció de documents, vídeos, presentacions i infografies que ofereixen informació útil per als professionals del sector de l’acció social que busquen innovar.

agsdi-file-pdf

Codina, Toni; Per què la intel.ligència artificial transformarà els Serveis Socials, Barcelona 2020

Iniciatives actuals que intenten aprofitar el potencial de la intel.ligència artificial per enfortir i perfeccionar els sistemes de benestar.

agsdi-book

Navarro, Sílvia; Pensamiento creativo y acción social innovadora, Madrid 2020

Llibre que analitza la necessitat que té avui el sector de l’acció social de repensar-se i innovar, i que alhora ofereix pistes i eines pràctiques de com fer-ho.

agsdi-browser

Nesta, Help me innovate, London 2019

Portal Web que explica les etapes de la innovació social i ofereix una àmplia guia de recursos pràctics per assolir els objectius d’innovació perseguits.

agsdi-video-play

DIY, Practical, tools to triguer and support social innovation, London 2018

Vídeo en anglès que explica quines són els eines per inventar, adoptar o adaptar idees que ofereixen millors resultats.

agsdi-file-pdf

Fantova, Fernando; “Els Serveis Socials davant la intel.ligència de grans quantitats de dades (big data)”, Barcelona 2020

Article sobre l’efecte que està tenint, i sobretot que pot tenir en el futur la intel.ligència artificial de grans quantitats de dades (big data) en els notres Serveis Socials.

agsdi-file-pdf

EASPD, Self-Directed Support for Service Providers, Brussel.les 2019

Informe europeu que exposa què significa implantar el model d’atenció del “Self-directed support” en els serveis per a persones amb discapacitat, i analitza l’exemple del model escocès de Serveis Socials.

agsdi-video-play

Ajuntament de Barcelona, Banc d’experiències i bones pràctiques socials, 2017

Web i publicacions que des de 2013 recullen una selecció de bones pràctiques impulsades per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, tant de gestió interna com de prestació de serveis, ja siguin pròpies o en participació amb el tercer sector o amb d’altres administracions.

agsdi-browser

Diputació de Barcelona, Cercles de comparació intermunicipal en Serveis Socials, 2019

Grups estables de municipis que des de 2007 treballen per la millora dels serveis socials a partir de la comparació d’indicadors que reflecteixen la seva actuació i de l’intercanvi i contrast de les pràctiques que sustenten aquesta activitat.

agsdi-video-play

UNCCAS, Banque d’experiénces de l’action sociale locale, París, 2018

Portal que recull un ampli ventall d’experiències innovadores a França en el camp de l’acció social, ordenades per temes i per territoris.

agsdi-browser

Govern Basc, Berrituz / Instrumentos y buenas prácticas en Servicios Sociales

Portal web que recull instruments tècnics, experiències destacades, idees i activitats per promoure la innovació, l’avaluació i les bones pràctiques en la gestió dels Serveis Socials locals.

agsdi-browser

Diputació foral d’Alaba, Calidad de la atención en los Servicios Sociales, Vitoria-Gasteiz.

Portal web per als/les professionals de Serveis Socials que ofereix eines pràctiques per a la millora de la qualitat de l’intervenció social: bones pràctiques, instruments, metodologies d’avaluació i garantia de la qualitat, i bibliografia.

agsdi-video-play

Generalitat Valenciana, La quarta pota / campanya de difusió dels Serveis Socials, 2019

Espot per promocionar i visibilitzar entre la ciutadania l’atenció primària de Serveis Socials i el nou model d’atenció que s’està impulsant des de les Administracions locals.

agsdi-browser

Manzano, M.A., Kaiser o l’ombra fosca dels Serveis Socials, Barcelona 2018

Article que reflexiona sobre els avantatges i les limitacions de la introducció d’eines de segmentació i de valoració en el sector dels Serveis Socials (La Llei d’Engel).

agsdi-file-pdf

Fantova, F., Casado, D. Los sistemas de bienestar en España, 2017

Article que analitza l’evolució i naturalesa a Espanya dels serveis públics de serveis socials, salut, seguretat de rendes i dret a l’educació.

agsdi-file-pdf

Morales, A.C., Innovación, un ámbito de interés para los Servicios Sociales, Donostia 2009

Article d’aquest professor de la Universitat de Còrdoba, que analitza els diversos àmbits d’innovació que necessita afrontar el sector dels Serveis Socials

agsdi-file-pdf

10 years towards inclusion. Report on the transition from institutional care to community-based services in 27 EU member states, Brussel.les 2020

 

Balanç de 10 anys de l’estratègia europea per a la desinstitucionalització i l’impuls de serveis de cura de base comunitària

agsdi-browser

EASPD, Plan de inversiones de la UE para el sector social, Brusel.les, 2019

Portal web d’EASPD amb àmplia informació sobre les línies de préstec que a partir de 2020 la UE i el Banc Europeu d’inversions posen a disposició de les organitzacions proveïdores de Serveis Socials

agsdi-browser

ESN, Evidence-based social services: toolkit for planning and evaluating, 2015

La Xarxa Social Europea (ESN) ofereix un conjunt d’eines per planificar i avaluar els serveis socials fruit del treball realitzat amb investigadors i professionals aplicats en diversos fòrums i activitats durant els anys 2014 i 2015.

agsdi-file-pdf

Generalitat de Catalunya, Pla Estratègic de Serveis Socials, 2021-2024

Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 de Catalunya, destinat a reorientar i enfortir el conjunt del Sistema Català de Serveis Socials.

Pin It on Pinterest