El nostre focus

Transformació dels models d’atenció
Transformació dels models d’atenció

Dret d’elecció

En l’acció social, els ciutadans han de poder elegir, decidir, ser ells els protagonistes del seu projecte de vida. I per elegir, han de poder accedir a la informació sobre els serveis i recursos disponibles i comptar, si cal, amb l’acompanyament i suport de professionals.

Experiències

Personalització

Els suports que l’acció social ofereix s’han d’organitzar de manera única i personalitzada per prioritzar i respectar les decisions i singularitats de cada ciutadà, evitant els serveis tancats i estandarditzats i els perfils preestablerts.

Experiències

Vinculació amb la comunitat, inclusió i participació

En l’acció social cal transformar l’entorn per suprimir barreres a la inclusió i a la participació, i fer possible la vinculació amb un mateix i amb la comunitat, en una relació en la qual s’ofereix i es rep, i a partir de la qual es poden construir i consolidar relacions.

Experiències

Intervenció preventiva

Una estratègia preventiva orientada a accions de detecció i reducció de factors de risc, individuals, estructurals o d’entorn, permet importants millores en els resultats dels serveis i programes socials.

Experiències

Suports tecnològics

La tecnologia supleix, complementa o ajuda a mantenir les capacitats de les persones, i permet que els suports necessaris s’adaptin a la diversitat de situacions individuals i comunitàries, i respectin les decisions i preferències de cadascú.

Experiències

Autogestió i apoderament

En l’acció social cal facilitar que cada persona pugui activar per si mateixa els suports formals o informals de què disposa, en cada lloc i moment en funció de les seves necessitats i decisions.

Experiències

Acció global en tots els àmbits de la persona

El treball per la inclusió de les persones ha d’abordar alhora totes les causes i cares de les situacions de dificultat, en forma d’una acció conjunta, coresponsable i coordinada dels diversos sistemes i serveis d’atenció: social, de salut, d’habitatge, d’ocupació, d’educació, etc.

Experiències

Pin It on Pinterest