Bank of innovations in social action

Reconnect, a professional app to ensure the continuity of social insertion pathways

Groupe SOS

App de treball per a professionals socials, que els ofereix tota la informació que necessiten per donar suport a les persones usuàries: consultar el seu historial, actualitzar la seva situació, enregistrar informes de reunions, programar recordatoris per a pròxims esdeveniments, trobar documents i contactes útils, etc. També permet comunicar als membres d’un equip l’evolució de la situació d’una persona atesa. I, en cas d’una substitució laboral, el/la nou/va professional pot tenir ràpidament una visió general dels tràmits en curs i dels passos següents a realitzar en relació amb cadascun dels usuaris.

A més, permet seguir en temps real el nombre de places disponibles en serveis, allotjaments i activitats, i trobar les persones que les necessiten; i analitzar automàticament estadístiques de dades relacionades amb les persones ateses i amb l’avaluació de l’impacte de la intervenció social.

L’ergonomia de l’aplicació s’ha treballat especialment amb professionals socials i entitats del tercer sector perquè el maneig sigui molt senzill i permeti als/les professionals de concentrar-se en l’acompanyament de les persones ateses. El codisseny amb entitats del tercer sector també li permet aportar solucions adaptades a les especificitats dels programes i serveis del sector. I, a més, la configuració del sistema permet satisfer les necessitats operatives específiques de cada entitat social.

Image from Reconnect webpage.

Type of activity:

Instrumental improvement

Location:

France

Partners/Funders:

Fondation de France, Fondation AFNIC

Genesis:

Reconnect is a non-profit association created in 2015 by the French group SOS, whose mission is to facilitate the effectiveness of social inclusion pathways while making the work of social professionals easier. It aims to bring social action and digital technology closer together in order to boost the social and digital inclusion of vulnerable populations.

Reconnect was born from the realisation that social professionals have to dedicate a very significant part of their time to documentary and bureaucratic procedures, to the detriment of the task of supporting and accompanying the person. Initially, it created a digital safe system to facilitate the cloud storage of the documentation of the people assisted and the completion of administrative procedures. And in 2018, the links established with social professionals from hundreds of French organisations led Reconnect to develop the “solution pro”, in response to the lack of digital monitoring tools for organisations, and tools for the evaluation and production of objective statistics on their activities.

Level of implementation:

Since 2015 Reconnect has enabled more than 30,000 people in France to improve their social situation. At the same time, it has 200,000 stored documents and more than 450 organisations and 3,000 social professionals using its services throughout the country. In 5 years, Reconnect aims to reach 100,000 beneficiaries.

Innovation focus:

Pin It on Pinterest

Share This