Curs “Innovació i gestió del canvi”

Emili Grahit, 91 Carrer Emili Grahit, 91. Bloc B. 3a planta, Girona, Barcelona, Espanya

El curs té l’objectiu disposar d’un marc compartit i d’un llenguatge comú i conèixer les eines i mètodes més eficaços per abordar el canvi en entorns complexos com és una organització de Serveis Socials

El curs té l’objectiu de Reflexionar sobre la identitat dels Serveis Socials, potenciar la reputació i la marca dels Serveis Socials en el territori.