Formació-acció

Comunicació eficaç en Serveis Socials
Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem

Programes de formació per a professionals i equips de Serveis Socials

“Quan canviem la manera en què comuniquem, canviem la societat”. Clay Shirky

Els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys. En alguns Consells Comarcals suposen fins al 85% del seu pressupost. Però aquest esforç inversor no sempre és percebut i valorat pel territori, els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania i, fins i tot, perduren estereotips i visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials.

Altres sectors de la nostra societat han aconseguit revertir situacions semblants. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per fer visible la seva potencialitat com agent que contribueix de manera determinant a la cohesió social i a la qualitat de vida de les persones.

Objectius:

Potenciar la reputació i la marca dels Serveis Socials al territori; conèixer l’entorn per implantar una comunicació més productiva; adquirir coneixements eficaços i pràctics de comunicació; aprendre a estructurar el missatge amb un òptim ús de les dades i dels punts forts de l’organització i dels serveis.

Activitats:

Programa de 15 h., format per 5 tallers de 3 h. Dies i horaris a convenir. 

També s’ofereix la possibilitat de complementar aquest programa de formació amb la realització d’un informe, que inclou: diagnòstic, recomanacions i full de ruta per a la millora del màrqueting i la comunicació dels Serveis Socials locals. Temps de realització: 2 mesos.

Contingut de la formació:

Elements clau per a protegir i potenciar la reputació. Identificació de grups d’interès: qui són, què volen, com es comuniquen. Explorar les claus per a millorar la imatge dels Serveis Socials al territori. La identitat dels Serveis Socials: com som percebuts avui i què volem aconseguir. Habilitats per a comunicar-nos millor amb el nostre entorn. Aprendre a usar dades i eines per a visibilitzar el valor dels Serveis Socials. Com fer un pla de comunicació i dur-lo a la pràctica.

Equip docent:

equip de 4 persones expertes en màrqueting i comunicació, i amb experiència en l’àmbit dels Serveis Socials.

Pin It on Pinterest