Formació-acció

Comunicació eficaç en Serveis Socials
Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem

Programes de formació per a professionals i equips de Serveis Socials

“Quan canviem la manera en què comuniquem, canviem la societat”. Clay Shirky

Els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys. En alguns Consells Comarcals suposen fins al 85% del seu pressupost. Però aquest esforç inversor no sempre és percebut i valorat pels agents socials del municipi, una gran part dels ciutadans i ciutadanes desconeixen tot el que els Serveis Socials els pot oferir, els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts i reconeguts i, fins i tot, perduren estereotips i visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials municipals o comarcals.

Altres sectors de la nostra societat han aconseguit revertir situacions semblants. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per fer visible la seva potencialitat com agent que contribueix de manera determinant a la cohesió social i a la qualitat de vida de les persones.

Objectius:

1. Potenciar la reputació i la marca dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona
2. Conèixer l’entorn i els diversos públics dels Serveis Socials municipals per implantar una comunicació més productiva
3. Adquirir coneixements eficaços i pràctics de comunicació per als objectius perseguits
4. Aprendre a estructurar el missatge en relació als Serveis Socials amb un òptim ús de les dades i dels punts forts de l’organització i dels serveis.

Activitats:

Programa de 15 h., format per 5 tallers de 3 h. Dies i horaris a convenir. 

També s’ofereix la possibilitat de complementar aquest programa de formació amb la realització d’un informe, que inclou: diagnòstic, recomanacions i full de ruta per a la millora del màrqueting i la comunicació dels Serveis Socials locals. Temps de realització: 2 mesos.

Contingut de la formació:

1 La identitat dels Serveis Socials municipals: què són, com són percebuts avui i quina imatge volem aconseguir que tinguin. La comunicació interna i externa.
2 Protegir i potenciar la reputació dels Serveis Socials. Combatre els processos de creació i potenciació d’estereotips, rumors i prejudicis. Els avantatges d’assolir una bona imatge. Com ens hem d’explicar: el relat, la imatge i la visibilitat.
3 Elaborar un estratègia i un pla de comunicació dels Serveis Socials municipals adreçada als diferents públics i grups d’interès de la ciutat. Comunicació reactiva i comunicació pro-activa.
4 Eines de comunicació: les figures del/a DirCom i la del/a portaveu; la comunicació de crisi; les relacions amb la premsa.
5 Eines de comunicació: la importància creixent de la gestió de la comunicació on-line i de les xarxes socials

Equip docent:

equip de 4 persones expertes en màrqueting i comunicació, i amb experiència en l’àmbit dels Serveis Socials.

Pin It on Pinterest