Formació-acció

La tecnologia en l’acció social
Millores instrumentals per avançar en l’impacte transformador dels Serveis Socials

Programes de formació per a professionals i equips de Serveis Socials

“La tecnologia ens està ensenyant a ser humans altra vegada”. Simon Mainwaring

En una societat que ha esdevingut molt més complexa, els Serveis Socials necessiten invertir en coneixement i dotar-se d’eines, procediments, nous models i noves pràctiques professionals que siguin capaços de donar una millor resposta a les necessitats socials del present i anticipar-se a les futures.

La tecnologia ofereix avui moltes eines útils i eficaces per millorar l’impacte transformador de l’acció social, tant per als usuaris, com per als professionals, com per a les organitzacions. Sempre que la seva aplicació es realitzi des de paràmetres ètics i en benefici de la persona, pot aportar importants avenços que reverteixin en la millora dels serveis i de la qualitat de vida dels ciutadans.

Objectius:

Comprendre els actuals reptes d’innovació tecnològica del sector dels Serveis Socials. Conèixer la potencialitat de les solucions i eines tecnològiques existents per millorar els instruments d’identificació, previsió, planificació i avaluació que utilitza el sector d’acció social, i per millorar l’impacte transformador de la seva intervenció.

Activitats:

Programa de 24 h. format per una sessió de presentació, 8 workshops i una sessió de cloenda.

Contingut de la formació:

La transformació digital i l’impacte actual o potencial de la tecnologia en els ciutadans, els entorns, els sectors professionals i les organitzacions. Business intelligent o la millora de la gestió de les organitzacions d’acció social per mitjà de la tecnologia. La millora dels sistemes d’informació: interoperabilitat, integració, autogestió, personalització. Big data, Maching Learning i Intel.ligència artificial aplicats als Serveis Socials. Sensorització, Smart Cities i millora dels entorns i la qualitat de vida. Eines digitals per a l’apoderament dels usuaris i les comunitats. Robòtica, domòtica i sistemes de suport a la vida independent.

Equip docent:

Equip de 8 persones expertes vinculades a diferents universitats i amb coneixement de l’àmbit dels Serveis Socials.

Pin It on Pinterest