Formació-acció

Noves tendències en intervenció als Serveis Socials Bàsics
De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Programes de formació-acció per a equips professionals de Serveis Socials d’Ajuntaments i Consells Comarcals

Tots els éssers humans naixem lliures, amb els mateixos drets i amb la mateixa dignitat (Article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans, 1948)

Els darrers anys en Serveis Socials s’ha consolidat l’enfocament d’intervencions professionals centrades en la persona, la coneguda ACP. Avui sabem que no es tracta tant de posar la persona al centre i que els professionals prenguin decisions tenint presents els seus interessos i voluntats, com d’oferir-li els suports que necessita per poder prendre les seves pròpies decisions.

El model europeu del Suport Auto-dirigit (Self-directed Support en anglès) busca garantir i preservar aquest enfocament: donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’adrecen als Serveis Socials bàsics, a fi que tinguin en tot moment la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control sobre com s’organitza l’acció o pla de suport per assolir els resultats acordats amb els/les professionals, a partir de les seves voluntats i els seus drets.

Foto: Unsplash

Objectius:

Introduir l’enfocament del Self-directed Support en l’atenció a les persones usuàries de l’atenció primària de Serveis Socials, considerant les diferents variants de perfils que s’atenen des dels Serveis socials bàsics municipals i comarcals.

Activitats:

Programa de 16 h., format per 8 tallers de 2 h. En format on-line a través de la plataforma Zoom. Dies i horaris a convenir amb cada Ajuntament o Consell Comarcal. Els tallers consten d’una primera part introductòria comuna per a diversos Ajuntaments/C.Comarcals, i una segona part de debat i treball compartit amb el docent en petits grups participats per professionals dels diversos Ajuntaments i/o Consells Comarcals inscrits.

Contingut de la formació:

Partint de l’anàlisi i del marc teòric i metodològic de l’enfocament del Self-directed Support, es treballa amb especialistes sobre com aplicar-lo en la pràctica diària dels Serveis Socials locals, en cadascun dels 6 grups o àmbits d’intervenció següents: infància i famílies en risc; persones immigrades; persones grans; persones amb discapacitat; dones víctimes de violència masclista; i persones amb trastorn mental i/o drogodependència.

Equip docent:

Equip de 7 persones expertes vinculades a diferents universitats, ajuntaments i entitats socials, i amb una llarga trajectòria de treball en el sector dels Serveis Socials. Consulteu els noms i CV dels docents al fulletó del curs, prement el botó “Més informació”.

Coordinació:

Josep Maria Solé (Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT- Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities-EASPD)

Preu i condicions:

Consulteu el fulletó PDF prement el botó “Més informació”

Pin It on Pinterest

Comparteix