Formació-acció

Diploma de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

En col.laboració amb l’ACM i la UB

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Universitat de Barcelona (UB), mitjançant l’Escola de Treball Social, i la Fundació iSocial, ofereixen aquest programa universitari en matèria de serveis socials, específicament orientat al personal al servei de les administracions públiques locals i, en particular, al que exerceix de tècnic i responsable en l’àrea dels serveis socials.

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals és un títol universitari propi de la UB, organitzat conjuntament amb l’ACM i la Fundació iSocial i adaptat al sistema de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

ACM

Objectius:

1. Proporcionar formació especialitzada per a la comprensió del sistema de serveis socials en el marc de les polítiques socials i el seu desenvolupament en el marc de l’administració local.
2. Desenvolupar les competències pròpies del rol directiu dels serveis socials locals; incidint especialment en el creixement personal i professional que permet el lideratge en l’organització i el suport a la cohesió dels equips i el creixement dels professionals que els formen.
3. Oferir eines per a l’anàlisi de la realitat social, al disseny i l’articulació de la cartera de serveis socials a nivell local, atenent a les diferències tant dels propis ens locals (municipis i comarques) com de la grandària i/o característiques organitzatives específiques.
4. Formar professionals en l’ús de les eines necessàries per a la planificació, la implementació i l’avaluació dels serveis socials en el marc de l’administració pública local.
5. Formar a l’alumnat per tal que sigui capaç, al seu torn, de transmetre coneixements i reflexions i enfortir als professionals del sistema de tal manera que puguin desenvolupar una mirada crítica que els permeti repensar, individual i col·lectivament, de manera profunda i holística el sistema de serveis socials al municipi.
6. Proporcionar un espai col·laboratiu entre l’alumnat que els permeti compartir situacions, reflexions i solucions a situacions que afronten com a directius de serveis socials.

Característiques:

Curs universitari de Postgrau de 30 crèdits i 256 hores presencials, per a directius i tècnics de Serveis Socials dels 937 ajuntaments de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Inici de la propera edició: setembre 2021. Es realitza cada dimecres a l’aula de formació de l’ACM, a la seva seu del carrer València de la ciutat de Barcelona, i entre els docents hi ha experts/es i col.laboradors/es de la Fundació iSocial, professors/es de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, i especialistes en diverses matèries d’altres universitats catalanes. El curs inclou un bloc temàtic sobre la innovació en els Serveis Socials que és responsabilitat de la Fundació iSocial.

Contingut de la formació:

El programa té una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS i pretén assolir una formació completa i aplicada en la gestió pública dels serveis socials a l’administració local. Aquesta Diplomatura de postgrau intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les ex¬periències pràctiques, tant dels diferents ens locals i com d’altres experiències d’èxit, que aportin les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials, posant èmfasi en la innovació i en les millors pràctiques per destacar aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis socials i de les organitzacions públiques que els gestionen. D’aquesta manera, l’administració, en la seva condició de titular del servei públic, serà capaç de garantir un nivell òptim de gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei que es presta a la societat.

Equip docent:

L’equip docent del Diploma de Postgrau combina la presència de professorat universitat, – comptant amb la participació de docents de la Universitat de Barcelona, de la Universitat de Girona, de la Universitat de Lleida i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona – amb docents amb una llarga experiència en l’àmbit de la gestió d’organitzacions en general i dels serveis socials en particular, tant del sector públic com del Tercer Sector i del sector privat mercantil. Aquest equip docent divers busca oferir a les persones participants en el Programa una visió àmplia de la gestió dels serveis socials locals, tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica, buscant, a més, un enfocament interdisciplinari, transversal i integrat de la gestió pública dels Serveis Socials Locals

Direcció i coordinació:

Direcció: Dra.Violeta Quiroga (UB)

Coordinació: Núria Fustier (UB) i Toni Codina (Fundació iSocial)

Inscripcions:

Per inscriure’s al curs cal fer-ho a través de l’ACM, que finança el 50% de cada matrícula, i ser un/a professional del Serveis Socials d’alguns dels municipis associats a la institució. Podeu consultar el programa del curs aquí, o bé als webs de l’ACM i de la UB.

Pin It on Pinterest

Comparteix