Banc d’innovacions en acció social

Selfsufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent
Ajuntament d’Amsterdam

Èpica i Singular, una nova experiència d’ocupació per joves en risc

Foto: Anthony Metcalfe a Unsplash

El Servei de Salut Publica d’Amsterdam ha creat una aplicació informàtica, Matriu d’autosuficiència /Selfsufficiency Matrix (SSM),  que permet mesurar  la capacitat d’una persona de ser autosuficient; és a dir, determinar  fins a quin punt aquesta pot dur a terme activitats quotidianes de manera independent.  Aquesta avaluació,  que és complexa, i que abans era totalment subjectiva ja que depenia de l’opinió del avaluador, es basa en onze paràmetres que representen les àrees essencials que afecten l’efectivitat, la productivitat i la qualitat de vida de la persona. Aquest paràmetres són: ingressos, activitats diàries, habitatge, relacions domèstiques, salut mental, salut física, addiccions, habilitats pràctiques, xarxa social, participació comunitària i situació legal. L’eina permet a l’avaluador obtenir una visió relativament senzilla i integral d’un concepte complex.

Més informació

Pin It on Pinterest

Comparteix