Banc d’innovacions en acció social

TeknoAdineko, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Agintzari

Plataforma tecnològica intel·ligent que permet detectar i conèixer situacions de solitud i aïllament social entre els sectors més envellits de la població, i activar respostes eficaces per part de la comunitat i dels serveis socials.

TeknoAdineko ha desenvolupat un sistema Big Data d’avaluació del risc, que permet l’organització, l’emmagatzematge, la manipulació, l’anàlisi i la modelització de grans quantitats de dades procedents del món real i vinculades a una referència espacial. Identifica les persones més grans de 65 anys que viuen soles i les cataloga en diferents nivells de vulnerabilitat o risc en base a indicadors físics i de salut, relacionals, econòmics, habitatge, distància de recursos bàsics i d’ajuda, etc.  Es nodreix d’informació del padró, del cadastre i dels serveis socials municipals; així com d’informació identificada per agents de la xarxa comunitària de la persona (Beharis), prèviament capacitats en mirada social.

L’eina intel.ligent TeknoAdineko està adreçada a tres perfils diferents de persones: persones grans fràgils que es troben en una situació de solitud que repercuteix negativament en el manteniment de la seva autonomia; persones voluntàries de la comunitat que, a través d’una capacitació senzilla, participen en la identificació de situacions de vulnerabilitat; i professionals municipals que incorporen noves eines tecnològiques i aprofiten les potencialitats de la comunitat per a la intervenció social.

TeknoAdineko es basa en el coneixement de les fortaleses i les debilitats de les xarxes comunitàries i els agents clau de cada municipi o territori, i s’està implementant de manera experimental tant en municipis urbans com rurals d’Euskadi. Inclou una eina tecnològica que permet detectar les situacions d’aïllament social; un programa d’activació de la comunitat i agents clau de cada territori; i una app que permet connectar amb els serveis socials municipals.

Imatge extreta de Freepik.

Tipus d’activitat:

Projecte pilot

Localització:

Euskadi (municipis d’Orozko, Urduña, Amasa Villabona, Basauri, Santurtzi i Hernani)

Col·laboradors / Finançadors:

Els ajuntaments dels municipis participants, UE-Interreg-Poctefa, BBK.

Gènesi:

TeknoAdineko sorgeix com a resposta a la realitat sociodemogràfica d’Euskadi, caracteritzada per un envelliment generalitzat de la població, l’empobriment dels vincles comunitaris i un increment de les situacions de solitud no desitjada en les persones grans, tant en l’àmbit rural com en entorns urbans.

Es tracta d’una solució tecnològica que s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu transfronterer BERTAN, que aborda els reptes de l’envelliment progressiu de la població en àmbits rurals i les dificultats existents per a l’accés a serveis públics en les zones transfrontereres d’Euskadi, Navarra i Iparralde.

Nivell d’implantació:

A finals de 2021 TeknoAdineko s’està experimentant en sis municipis bascos, tant d’àmbit rural com a urbà. És una fase àmplia d’experimentació en què s’està treballant en l’estandardització de l’eina i en la generació d’un pla per a la seva comercialització.

Pin It on Pinterest

Comparteix