Banc d’innovacions en acció social

VioGén, sistema de seguiment integral de casos de violència masclista

Ministeri de l’Interior

Sistema big data de seguiment integral de casos de violència masclista que permet aglutinar i coordinar les diferents institucions públiques que a Espanya tenen competències en matèria de violència de gènere. D’aquesta manera, el sistema integra tota la informació d’interès que s’estima necessària per a poder realitzar valoracions del risc existent i, depenent del perill que comporti cada cas, s’activen els mecanismes de seguiment i protecció que més s’adeqüin a les necessitats de cada víctima.

VioGén permet proporcionar a les dones víctimes de violència masclista un “Pla de Seguretat Personalitzat”, amb mesures d’autoprotecció. D’igual manera es fa un treball preventiu, mitjançant l’emissió de “Notificacions Automatitzades” en el moment en què es detecta alguna incidència que pugui posar en perill la integritat de la víctima.

Amb tot això es busca establir una xarxa que permeti donar un millor seguiment i protecció a les víctimes, de manera ràpida, integral i efectiva, tant si es tracta de dones maltractades com dels menors que depenen d’elles.

Imatge extreta de El País.

Tipus d’activitat:

Nou servei

Localització:

Espanya

Col·laboradors / Finançadors:

Ministeri de l’Interior

Gènesi:

VioGén neix l’any 2007 en compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 1/2004 “de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere”, amb la intenció d’erradicar el problema estructural de la violència de gènere. Les principals utilitats de VioGén són:

a) Reunir les diferents institucions públiques que tenen competències en violència de gènere

b) Integrar tota la informació d’interès que sigui considerada necessària, facilitant així el seu intercanvi

c) Facilitar l’avaluació del risc que es produeixi més violència

d) Tenir en compte el nivell de risc, facilitant el seguiment i, si cal, la protecció de les víctimes

e) Ajudar la víctima a elaborar un “pla de seguretat personalitzada”, amb les mesures d’autoprotecció pertinents dins el seu abast.

f) Facilitar el treball preventiu, emetent avisos, alertes i alarmes, mitjançant un subsistema d’automatització de notificacions, quan es produeixi una incidència

Nivell d’implantació:

Segons les últimes dades publicades (novembre del 2021), en el sistema VioGén hi ha registrats 665.857 casos, dels quals 573 són de risc alt i 12 de risc extrem. Milers de professionals especialistes de les diverses institucions integrades al sistema hi accedeixen diàriament. La part d’aplicació policial és, per ara, la més desenvolupada, essent l’”avaluació policial del risc de nova violència” una de les principals funcionalitats del sistema.

L’any 2015 es va realitzar un qüestionari en línia a víctimes de violència masclista, amb 1.128 respostes vàlides, en el qual el 80% de les dones van manifestar estar molt satisfetes amb el funcionament del sistema.

Focus d’innovació:

Pin It on Pinterest

Comparteix