Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

4a edició 2020-2021

Títol universitari UB – ACM – Fundació iSocial.

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Universitat de Barcelona (UB), mitjançant l’Escola de Treball Social, i la Fundació iSocial, ofereixen aquest programa universitari en matèria de serveis socials, específicament orientat al personal al servei de les administracions públiques locals i, en particular, al que exerceix de tècnic i responsable en l’àrea dels serveis socials.

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals és un títol universitari propi de la UB, organitzat conjuntament amb l’ACM i la Fundació iSocial i adaptat al sistema de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

ACM Associació Catalana de Municipis
Universitat de Barcelona
Fundació iSocial

Programes formatius

La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

El treball comunitari com a forma d’intervenció social. En línia (10,5 hores)
Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Títol universitari UB-ACM-Fundació iSocial. Semi-presencial. (750 hores)
Innovació i gestió del canvi

Innovació i gestió del canvi

Management i habilitats per a la millora contínua. En línia (10 hores)
De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Noves tendències en intervenció als serveis socials públics i del tercer sector. En línia (24,5 hores)