Diagnòstic organitzatiu basat en el model TEAL

490,00 

El model TEAL ofereix eines d’innovació organitzativa per impulsar entitats socials més àgils i flexibles. El preu d’inscripció és per entitat, i permet l’assistència de fins a tres membres de l’organització (6 h)

Inici: 18/09/2024

Final: 16/10/2024

Add to Wishlist Browse Wishlist

Descripció

Innovació organitzativa per impulsar entitats socials més àgils i flexibles

En l’entorn complex i dinàmic actual, les organitzacions del sector social enfronten reptes que demanen enfocaments innovadors i flexibles.

Les organitzacions TEAL destaquen per la seva capacitat d’adaptar-se ràpidament als canvis i per fomentar un entorn on els equips petits són responsables del seu propi treball, actuant de manera descentralitzada. Aquesta estructura no jeràrquica permet una major agilitat i resiliència, essencial en un món en constant canvi. El model TEAL, desenvolupat per Frédéric Laloux, permet un procés continu de diagnòstic, capacitació i acompanyament, dissenyat perquè cada organització pugui maximitzar el seu potencial de transformació i millora.

Aquest curs s’adreça a entitats socials que perceben necessitats i potencials de millora organitzativa, tant internament com en la seva relació amb l’entorn, introduint-les al model TEAL.

Durant el curs, els participants aprendran a realitzar un diagnòstic organitzatiu usant eines específiques per identificar àrees de millora i potencials transformacions profundes. La formació inclou una sessió en línia on s’ introduirà el model TEAL i es capacitarà en l’ús de les eines de diagnòstic. Posteriorment, les entitats podran realitzar el seu propi diagnòstic, amb l’opció de ser acompanyades per un expert. En finalitzar, cada entitat tindrà un mapa-diagnòstic per al seu desenvolupament organitzatiu.

Aquest curs és un catalitzador de canvi per a organitzacions del Tercer Sector, proporcionant eines i acompanyament per evolucionar cap a models més resilients i alineats amb la seva missió i valors fonamentals. S’espera no només millorar l’eficàcia operativa, sinó també fomentar un impacte social significatiu i sostenible.

Destinataris

Aquesta formació està orientada a la transformació de les entitats socials, i per tant, els participants hauran de ser persones amb càrrecs directius, intermedis o tècnics en els àmbits de la gestió, de la planificació i de la comunicació.

S’ofereixen fins a tres places a les sessions lectives per entitat participant. Les sessions de taller per a la diagnosi de l’organització i per al disseny del projecte de millora es realitzaran de manera personalitzada a petició de cada entitat. Aquestes sessions seran en format presencial i hi podran participar totes les persones que es consideri necessari.

Objectiu

 1. Proporcionar una comprensió del model TEAL aplicat a les organitzacions del sector social.
 2. Capacitar en l’ús d’eines específiques per a realitzar diagnòstics organitzacionals que permetin identificar àrees de millora i possibles transformacions profundes.
 3. Facilitar l’extracció d’observacions detallades sobre les necessitats de canvi i les oportunitats de transformació per millorar la resiliència i l’eficàcia organitzativa.
 4. Acompanyar les entitats en el disseny i implementació de projectes de canvi o millora, assegurant que estiguin alineats amb els valors fonamentals i el propòsit de l’organització.

Proposta formativa

La proposta formativa consta de dues sessions lectives en línia, de 3 hores de durada cadascuna, i dues sessions de treball intern a l’entitat.
El programa s’inicia amb una sessió introductòria en línia de presentació del model i introducció a la eina de diagnòstic.

Posteriorment, es disposa d’un temps perquè cada entitat realitzi el seu auto-diagnòstic, bé de manera autònoma utilitzant la eina online gratuïta, bé sol·licitant l’acompanyament d’un expert que orientarà la seva elaboració. Aquest servei es pot sol·licitar al moment de la inscripció o després de la primera sessió i té un preu addicional sobre el total del curs.

La segona sessió lectiva en línia està focalitzada a la presentació dels diagnòstics i la revisió col·laborativa entre les entitats, per tal d’identificar el grau de satisfacció de cadascuna, les necessitats de millora identificades i l’aprenentatge que els hi ha proporcionat la realització d’aquest diagnòstic.

Finalment, es pot comptar amb una sessió personalitzada acompanyada per un expert pel disseny del projecte de canvi o de millora de la entitat. Aquest servei es pot sol·licitar al moment de la inscripció o al llarg del curs i té un preu addicional sobre el total del curs.

Llengua: Castellà

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia, contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Mapa del diagnòstic organitzatiu de cada entitat
 • Accés il·limitat a la pàgina de l’escola TEAL “Somos TEAL”, que ofereix recursos desenvolupats per acompanyar el canvi a les entitats del tercer sector
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions)

Coordinació

Guy Giménez: Diplomat en Direcció d’empreses, Master en Recursos Humans i Consultoria i Graduat en “Integral Organizacional Leadership”. Professional i investigador en desenvolupament de competències individuals i intel·ligència col·lectiva, i gestió del canvi en organitzacions, lideratge i coaching.

Descomptes i bonificacions

Les entitats membres d’iSocial compten amb un 25% de descompte.

Aquest curs és bonificable. Si ho desitjeu, la Fundació i Social pot gestionar la bonificació del curs*. En cas d’estar-hi interessats, comuniqueu-nos-ho a través del correu formacio@isocial.cat.

* Les bonificacions podran ser tramitades com a màxim amb una setmana d’antel·lació a l’inici del curs.

DataDuradaModalitatSessió
118 de setembre,
de 9h a 12h
3hOnlineSessió 1: Presentació del Model TEAL i introducció a l’eina de diagnòstic

a. Els quatre quadrants
b. Els nivells de l’espiral
c. Línies de desenvolupament
d. Integració de tots els elements
e. Fonaments i principis del desenvolupament organitzatiu integral
f. Com utilitzar l’eina de diagnòstic en línia
2hSessió de treball internAutodiagnòstic autònom fent ús d’una eina en línia.

Possibilitat de realitzar l’autodiagnòstic amb l’acompanyament d’un expert que orientarà l’entitat en l’elaboració.
216 d’octubre,
de 9h a 12h
3hOnlineSessió 2: Anàlisi i interpretació del diagnòstic organitzatiu de cada entitat

a. Presentació dels diagnòstics per a la revisió col·laborativa
b. Identificació del grau de satisfacció amb els elements resultats de l’autodiagnòstic
c. Estudi de les necessitats de millora i observació dels aprenentatges obtinguts
2hSessió de treball intern (opcional)Disseny del projecte de canvi o millora de l’entitat

A partir de les necessitats de canvi detectades, s’ofereix la possibilitat de realitzar una sessió personalitzada i acompanyada d’un expert per al disseny del projecte de canvi o millora de l’entitat

Equip de persones expertes vinculades a diferents entitats i universitats i amb una llarga trajectòria de treball en el sector:

Guy Giménez

Guy Giménez

Diplomat en Direcció d’empreses, Master en Recursos Humans i Consultoria i Graduat en “Integral Organizacional Leadership”. Professional i investigador en desenvolupament de competències individuals i intel·ligència col·lectiva, i gestió del canvi en organitzacions, lideratge i coaching.

Lluís Casado

Lluís Casado

Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Psicologia, i diplomat en Desenvolupament Organitzacional. Formador, consultor i coach especialitzat en comportament organitzacional: gestió del canvi, innovació, conflicte, desenvolupament personal i d’equips.

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials