Projectes d’innovació

ALL BY MYSELF, Agregador d’eines TIC al servei de la inclusió i el suport per a la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual

Projecte de desenvolupament d’eina software global i intel·ligent que agregui les millors eines TIC al servei de la inclusió i el suport per a la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental, a fi d’empoderar-les, fomentar la seva pro-activitat i facilitar la seva autonomia en tots els àmbits, especialment en el marc dels programes de Vida Independent, tant per a les persones que fan el pas a viure soles com les que continuen vivint amb la família. El projecte neix de la necessitat expressada per les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental que utilitzen mòbil amb certa facilitat de solucionar la dispersió d’eines TIC existents i disposar d’una única eina que les classifiqui, valori i les faci fàcilment accessibles.

“All by my self” oferirà una eina digitalment inclusiva, cognitivament accessible i de lectura fàcil per a les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental, i facilitarà millores de la inclusió a la comunitat amb el suport de solucions TIC en àmbits tan diversos com les relacions socials i familiars, la funció parental, l’educació, la formació, el treball, la salut, la participació ciutadana i política, la cultura, l’oci, l’esport o les activitats lúdiques. Per assolir-ho, les eines TIC que l’eina agregarà permetran facilitar el coneixement, l’enllaç i la participació en totes aquelles iniciatives que donen serveis per fer possible la Vida Independent de les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental, amb l’avantatge addicional que ofereix la tecnologia de superar fronteres i poder enllaçar les persones amb iniciatives i solucions d’altres entorns i països.

Objectius:

1. Empoderar les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental que utilitzen telèfon mòbil i poden realitzar un projecte de Vida Independent, fomentant la seva pro-activitat i les seves capacitats i facilitant que guanyin autonomia en tots els àmbits.

2. Facilitar la tasca professional o voluntària dels assistents personals i dels referents professionals, familiars i voluntaris dels programes de Vida Independent per a persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental.

3. Contribuir a avançar cap a una nova manera de prestar serveis a distància per a les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental que sigui útil a les entitats especialitzades i els sistemes públics.

4. Aportar coneixement útil per a la millora dels programes de Vida Independent i la planificació futura de serveis per a les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental.

Resultats esperats

S’espera que el projecte afavoreixi i impulsi la dignitat, la llibertat personal, la igualtat d’oportunitats, la disminució de barreres i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel.lectual i malaltia mental, enfortint els programes de Vida Independent i contribuint a avançar vers el model social de la discapacitat plasmat en la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006).

Partners:

Pin It on Pinterest