Projectes de recerca

EMJUCOVID, conseqüències de la Covid-19 en l’ocupació i les desigualtats socials de la gent jove

Estudi que analitza les conseqüències de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 sobre l’ocupació juvenil, i la seva incidència en les desigualtats socials i de gènere de la població jove.

La investigació es focalitza en els sectors juvenils més afectats prèviament per la precarització laboral i en l’impacte que la creixent digitalització de l’economia pot tenir sobre les desigualtats socials.

L’accés a un treball remunerat i estable ha estat, tradicionalment, la forma normalitzada d’emancipació de les persones joves atès que el treball permetia l’autonomia econòmica, la constitució de noves famílies i l’autonomia moral. Però a partir de la crisi econòmica dels anys noranta, va tenir lloc una progressiva flexibilització del mercat de treball, que va comportar un empitjorament de les condicions laborals per a les persones joves sobre la base de la temporalitat, la precarietat laboral i la desprotecció social.

Una situació que la greu emergència de la Covid-19 podria empitjorar, especialment en els sectors que han assolit majors quotes de precarització i en un context de creixent digitalització de l’economia.

Objectius:

  • Identificar els efectes derivats de la crisi de la Covid-19 sobre l’ocupació de les persones joves mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives.
  • Analitzar en aquest context els factors que incideixen en la desigualtat per gènere, tenint en compte diferents mecanismes condicionants de la desigualtat social i l’exclusió múltiple
  • Estudiar les possibles estratègies adoptades pel col·lectiu juvenil davant d’aquesta situació des de la perspectiva de les pròpies persones joves
  • Observar el paper de la formació universitària per aconseguir millors contractes, i com afecta la precarietat laboral juvenil en l’accés als estudis superiors.

Resultats esperats:

  • Impacte social sobre el mercat de treball post-pandèmia en relació a la situació de precarietat laboral juvenil en un marc de creixent digitalització de l’economia.
  • Impacte en el sector productiu amb la formulació d’un conjunt de recomanacions per afavorir l’ocupabilitat de les persones joves.
  • Impacte en les polítiques públiques, reforçant la transferència dels coneixements acadèmics al sector públic.
  • Impacte en la investigació acadèmica mitjançant la metodologia del projecte centrada en la interdisciplinarietat i el mètode mixt qualitatiu i quantitatiu.

Partners:

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix