Projectes d’acompanyament

Formació d’equips professionals de Serveis Socials dels ens locals

Per encàrrec d’ajuntaments, com Sabadell, El Prat de Llobregat, Montilla… hem format i acompanyat els seus equips professionals de Serveis Socials per gestionar processos de canvi organitzatiu o de millora del model d’intervenció social, donant-los eines per afrontar de manera innovadora i creativa els desafiaments d’adaptació a una societat en contínua evolució.

Alhora hem rebut l’encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de coordinar anualment el seu Diploma de Postgrau en gestió pública dels Serveis Socials Locals, conjuntament amb l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona.

Partint de l’anàlisi dels reptes actuals dels Serveis Socials locals i dels nous paradigmes, principis ètics i debats professionals que hi ha dins del sector, hem treballat eines i solucions que permetin als professionals donar-hi resposta d’una manera proactiva: gestió del coneixement, innovació i gestió del canvi, coordinació d’equips, reunions amb intel·ligència col·lectiva, motivació i vinculació al projecte, gestió relacional, treball en xarxa, utilització de les TIC, planificació i direcció per objectius, monitoreig de processos, avaluació i gestió de la qualitat, introducció de noves metodologies i enfocaments d’intervenció social.

Es tracta d’una oferta d’acompanyament flexible que s’adapta a les necessitats i a les característiques pròpies de l’equip professional de cada Ajuntament o Consell Comarcal. Alhora els Ajuntaments i Consells Comarcals poden inscriure els seus professionals de Serveis Socials a cursar el Diploma de Postgrau que cada any oferim amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la UB.

Clients:

Pin It on Pinterest