Projectes d’innovació

NIDUS, la caixa forta digital per a persones sense llar

Projecte de desenvolupament d’una eina tecnològica senzilla, una caixa forta digital, per posar-la a disposició de les persones sense llar i altres persones amb alta vulnerabilitat que són ateses per les entitats socials i els serveis socials públics, per tal que puguin tenir guardada de manera segura al núvol una còpia digital de la seva documentació més important, i que alhora l’eina els serveixi per a la realització de tràmits administratius i per a facilitar la seva comunicació en línia amb els professionals de serveis socials que els donen suport.

El projecte neix per donar resposta al greu problema de la pèrdua de documentació que afecta de manera habitual a aquestes persones, a les situacions d’ansietat i de trastorns de salut mental que se’n deriven, i a la sobrecàrrega burocràtica que això genera als/les professionals socials que les atenen. El projecte parteix de la constatació que avui més del 80% de les persones sense llar presents a Catalunya disposen de telèfon mòbil, que altres projectes internacionals han demostrat els beneficis de la conservació segura al núvol de la seva documentació personal, i que les eines gratuïtes d’emmagatzematge al núvol existents no són adequades per al seu perfil i necessitats.

S’estima que a Catalunya hi ha 53.118 persones que pateixen una situació de sensellarisme, de les quals 5.571 persones viuen al carrer directament o pernocten en albergs però han de passar la resta del dia al carrer. A la ciutat de Barcelona, el nombre de persones sense llar que dormen als recursos públics i privats que existeixen a la ciutat s’ha doblat en 12 anys, i el nombre de persones que viuen en assentaments ha crescut un 93% des de 2015.

Foto: Unsplash

Avui l’exclusió social i residencial és part de l’exclusió digital, i viceversa. Diversos estudis han demostrat, a més, el potencial de la inclusió digital en persones sense llar: salut física i mental, accés a xarxes de suport, disminució de la victimització, trencament de barreres relacionals…

La pèrdua de documentació vital (d’identitat, administrativa, laboral, familiar…) per part de les persones sense llar i altres persones amb una alta vulnerabilitat, és una problemàtica crònica que comporta molta càrrega burocràtica a les entitats socials i als serveis socials públics que atenen aquestes. S’estima que els professionals socials han de destinar un 20-30% del seu temps d’atenció a les persones sense llar a recollir o recuperar la seva documentació, i aquest càrrega burocràtica els obliga a disminuir el temps dedicat a l’acompanyament social.

D’altra banda, la pèrdua de documentació i les seves conseqüències és una de les causes principals d’angoixa i trastorns mentals en el col.lectiu de les persones sense llar.

En haver comprovat que les eines gratuïtes d’emmagatzematge al núvol no resulten adients, per molts motius, per a aquest perfil de persones tan vulnerables, l’app NIDUS de la Fundació iSocial aporta una solució adaptada a les necessitats, característiques i capacitats d’aquestes persones. Es tracta d’un eina dissenyada amb la participació d’un grup de persones sense llar; testada en pilots realitzats a les ciutats de Barcelona i de Girona; i avaluada per un equip d’investigació de la Universitat de Barcelona.

Objectius:

1.- Empoderar les persones sense llar o amb un alta vulnerabilitat social per mitjà de la seva capacitació i inclusió digital.

2.- Oferir una eina preventiva a les persones sense llar o amb un alta vulnerabilitat social, que contribueixi a resoldre les seves necessitats bàsiques relacionades amb la documentació, la seguretat i l’accés administratiu a recursos i serveis, i a evitar les situacions d’angoixa i de trastorn mental que sovint pateixen a causa de la pèrdua de documentació.

3.- Millorar l’eficiència dels serveis socials públics i d’entitats socials en l’atenció a les persones sense llar i en les gestions administratives relacionades amb la seva reinserció a la societat.

Característiques

– Accés fàcil, multilingüe i amb l’ajut d’icones
– Alt nivell de seguretat
– Privat, d’ús exclusiu dels usuaris i d’acord amb RGPD
– No associat a cap compte de correu
– Accessible tant dels del mòbil com des d’ordinador
– No es perd res si l’usuari canvia de mòbil o es queda sense
– Empremta dactilar per recuperar la contrasenya i evitar la suplantació d’identitat

Socis:

Col.laboren:

Pin It on Pinterest