Projectes de recerca

ResiCOVID-19, Impacte de la pandèmia en l’àmbit residencial i propostes de millora del model assistencial

L’àmbit on la pandèmia de la Covid-19 probablement ha causat un impacte més devastador ha estat en el de les residències, especialment les de gent gran. Més enllà de les altes taxes de mortalitat, les conseqüències han estat moltes i molt significatives tant per als propis residents, com per a les seves famílies, els professionals que hi treballen, les organitzacions que les gestionen, i el sistema social i sanitari en general.

ResiCOVID-19 pretén aportar una avaluació sistemàtica i en profunditat d’aquesta realitat i, a partir dels aprenentatges obtinguts -tant a Catalunya com en altres països amb models residencials semblants- construir propostes de millora assistencial i del model d’atenció per a aquestes persones.

Malgrat les recurrents demandes per part de la comunitat científica, fins al moment actual pràcticament no han existit avaluacions sistemàtiques i en profunditat de l’impacte de la pandèmia en l’àmbit residencial, ni a Catalunya ni en altres territoris. A més, la pandèmia de la Covid-19 ha amplificat els dèficits estructurals prèviament existents del sistema residencial i l’atenció socio-sanitària de les persones grans i amb malalties cròniques que viuen en l’àmbit residencial.

Però la pandèmia també ens ofereix una oportunitat única per repensar el model d’atenció, que hauria de ser basat en l’evidència, centrat en la persona i les seves singularitats i amb un personal i infraestructures que puguin respondre a les seves necessitats.

El coneixement que aportarà ResiCOVID-19 pretén contribuir a la millora de la qualitat en l’atenció de les 60.000 persones que actualment viuen en les aproximadament 1.000 residències que hi ha a Catalunya, i indirectament beneficiar també a les famílies, als professionals de les residències i al conjunt del sistema social i sanitari.

Objectius:

  • Avaluar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 sobre les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya, així com dels seus familiars, els treballadors i sobre les pròpies organitzacions, en el període que va des de març de 2020 fins a l’actualitat.
  • Identificar reptes i oportunitats des del punt de vista de les experiències, necessitats i preferències de la diversitat de persones implicades, per tal de construir propostes de millora assistencial i del model d’atenció que permetin una millor adaptació a la crisis actual i amb perspectives de futur cap a una atenció centrada en les persones.

Resultats esperats:

Es preveu que el projecte tingui un impacte significatiu a nivell social (sobre les persones residents i les seves famílies), organitzatiu (sobre els professionals i les institucions), sistèmic (tant per al sistema de salut com per al social), econòmic (des de la perspectiva de l’eficiència) i científic (aportant evidències en un àmbit amb poca tradició de recerca a Catalunya). Per això el projecte té un elevat potencial transformador sobre l’àmbit residencial de Catalunya, i també a nivell internacional, atès el seu caràcter transversal, tant des de la perspectiva individual de les persones residents i els seus familiars (model d’atenció personalitzat), com col·lectiva (model assistencial-organitzatiu).

Partners:

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix