Què fem

Punt de partida

Punt de partida

Volem transformar un model d’atenció social que no pot quedar per darrere del que els estàndards de drets humans i la nostra societat avui li demanen, i que ha de respondre als canvis de l’entorn.

El nostre focus

La innovació que volem aconseguir està orientada a transformar els models d’atenció, a impulsar canvis sistèmics, a adaptar el rol dels/les professionals, i a introduir millores instrumentals.

El nostre focus
Metodologia

Metodologia

Innovem a partir de la co-creació, la participació i el compromís. I amb la implicació de tots els actors: usuaris, professionals, decisors, reguladors, prestadors de serveis, …

Ecosistema

Potenciem i accelerem la innovació perquè generem un ecosistema de persones i d’organitzacions procliu a la innovació.

Ecosistema
Activitats

Labs 2019-2021

Hem creat quatre espais de trobada d’agents diferents (empreses, universitats, entitats, professionals…) per treballar entorn a un repte compartit del sector d’acció social i aportar-hi respostes: Lab TECH, Lab PRO, Lab MODELS i Lab COM

Punt de partida

Punt de partida

Volem transformar un model d’atenció social que no pot quedar per darrere del que els estàndards de drets humans i la nostra societat avui li demanen, i que ha de respondre als canvis de l’entorn.

El nostre focus

El nostre focus

La innovació que volem aconseguir està orientada a transformar els models d’atenció, a impulsar canvis sistèmics, a adaptar el rol dels/les professionals, i a introduir millores instrumentals.

Metodologia

Metodologia

Innovem a partir de la co-creació, la participació i el compromís. I amb la implicació de tots els actors: usuaris, professionals, decisors, reguladors, prestadors de serveis, …

Ecosistema

Ecosistema

Potenciem i accelerem la innovació perquè generem un ecosistema de persones i d’organitzacions procliu a la innovació.

Activitats

Labs 2019-2021

Per impulsar la innovació generem coneixement, el compartim i disseminem entre els professionals de l’acció social, i desenvolupem projectes que posin en pràctica les solucions identificades.

Pin It on Pinterest