Què fem

Campus iSocial

Compartim i disseminem coneixement sobre la innovació en l’acció social, entre els professionals dels diferents agents del sistema de serveis socials (ajuntaments, entitats, empreses…).

Campus iSocial

Dinamització, acompanyament i formació en innovació

Comptem amb un equip d’experts del propi sector social, del món universitari i de la consultoria, amb el qual oferim als diversos agents del sistema de serveis socials, acompanyament i formació especialitzada en relació als reptes d’innovació que té avui el sector; la gestió dels canvis organitzatius necessaris per afrontar-los; l’enfortiment del lideratge i de la gestió d’equips per impulsar el canvi; i l’adquisició de les eines i de les competències necessàries per part dels professionals. .

Oferim formació a mida sobre aquests temes per a càrrecs electes i equips directius de les àrees d’acció social d’Ajuntaments i de Consells Comarcals, i per a gerents i equips professionals d’entitats i empreses del sector social.

Banc de recursos

Oferim un espai web per compartir experiències innovadores, coneixement expert i noves eines d’intervenció. Impulsem un entorn col·laboratiu d’intercanvi de bones pràctiques. Recollim i mostrem l’esforç que fan algunes organitzacions per innovar, i les iniciatives innovadores existents en altres territoris i països.

Prioritzem la selecció d’iniciatives innovadores que donen resposta als reptes de transformació dels models d’atenció, de canvis sistèmics, de reorientació del rol dels professionals, i de millores instrumentals, que té avui el sector d’acció social.

Consulta la nostra selecció d’innovacions
Proposa’ns la teva innovació

Intercanvis i benchmarking

Impulsem l’intercanvi i la transferència de coneixement sobre models avançats i iniciatives innovadores en l’acció social, entre professionals, organitzacions, persones expertes i centres de recerca, tant del nostre país com d’altres territoris i països.

Participem en xarxes internacionals d’innovació en l’acció social per extreure totes les potencialitats de l’intercanvi de coneixement.

Seminaris i jornades

Organitzem actes de debat i de reflexió per aprofundir amb l’ajut d’experts sobre els principals reptes d’innovació i de transformació que té avui el sector dels serveis socials.

Deixa’ns les teves dades per rebre les nostres novetats

Pin It on Pinterest