Què fem

Ecosistema

Potenciem i accelerem la innovació perquè generem un ecosistema de persones i d’organitzacions procliu a la innovació:

  • que afavoreix la hibridació entre àmbits i sistemes avui no connectats
  • que reuneix lideratges orientats al canvi i a la innovació constants
  • que enforteix les xarxes d’intercanvi d’experiències locals i globals
  • que aprofundeix el treball conjunt amb el món de la recerca i el coneixement
  • que millora el reconeixement i l’autoestima dels professionals de sector
  • que fomenta la coproducció, la participació i l’empoderament dels usuaris dels serveis
  • que impulsa l’experimentació amb noves eines i solucions
Ecosistema

Pin It on Pinterest