Què fem

El nostre focus

Transformació dels models d’atenció

Dret d’elecció, personalització, vinculació amb la comunitat, intervenció preventiva, suports tecnològics, autogestió i empoderament, i visió i acció global sobre tots els àmbits de la persona.

Dret d’elecció

En l’acció social, els ciutadans han de poder elegir, decidir, ser ells els protagonistes del seu projecte de vida. I per elegir, han de poder accedir a la informació sobre els serveis i recursos disponibles i comptar, si cal, amb l’acompanyament i suport de professionals.

Experiències

Personalització

Els suports que l’acció social ofereix s’han d’organitzar de manera única i personalitzada per prioritzar i respectar les decisions i singularitats de cada ciutadà, evitant els serveis tancats i estandarditzats i els perfils preestablerts.

Experiències

Vinculació amb la comunitat, inclusió i participació

En l’acció social cal transformar l’entorn per suprimir barreres a la inclusió i a la participació, i fer possible la vinculació amb un mateix i amb la comunitat, en una relació en la qual s’ofereix i es rep, i a partir de la qual es poden construir i consolidar relacions.

Experiències

Intervenció preventiva

Una estratègia preventiva orientada a accions de detecció i reducció de factors de risc, individuals, estructurals o d’entorn, permet importants millores en els resultats dels serveis i programes socials.

Experiències

Suports tecnològics

La tecnologia supleix, complementa o ajuda a mantenir les capacitats de les persones, i permet que els suports necessaris s’adaptin a la diversitat de situacions individuals i comunitàries, i respectin les decisions i preferències de cadascú.

Experiències

Autogestió i empoderament

En l’acció social cal facilitar que cada persona pugui activar per si mateixa els suports formals o informals de què disposa, en cada lloc i moment en funció de les seves necessitats i decisions.

Experiències

Acció global en tots els àmbits de la persona

El treball per la inclusió de les persones ha d’abordar alhora totes les causes i cares de les situacions de dificultat, en forma d’una acció conjunta, coresponsable i coordinada dels diversos sistemes i serveis d’atenció: social, de salut, d’habitatge, d’ocupació, d’educació, etc.

Experiències

Pin It on Pinterest