Què fem

Els nostres focus

Reptes en l’acció dels/les professionals

Experts en drets, coordinadors de suports, acompanyants en la presa de decisions.

Persones que acompanyen

En un model en el que els serveis socials esdevenen facilitadors i impulsors del desplegament de les capacitats i habilitats de les persones, en tant que subjectes singulars que formen part de la comunitat en la que viuen, i en tant que autogestors de la seva pròpia vida, el rol dels/les professionals d’acció social pren noves formes que tenen per objectiu acompanyar més que atendre. Acompanyar perquè aflorin les capacitats, per a fer possible l’autoafirmació i la seguretat en un mateix, per donar suport en el dia a dia, i per complementar allà on la persona no arriba.

Experiències

Experts/es en drets

El/la professional esdevé també un facilitador de l’establiment de vincles positius amb un mateix i amb el propi entorn, i vetlla per al compliment dels drets humans i socials de les persones i perquè aquestes rebin en tot moment els suports que requereixen.

Experiències

Coordinadors/es de suports

En un ecosistema d’atenció i de suports, en què l’acció social està al centre i interactua de forma permanent amb els sectors fronterers (salut, educació, ocupació, cultura, habitatge, esports…), el/la professional de l’acció social esdevé un figura de referència que assessora la persona sobre els recursos i suports de què pot disposar, els coordina i vetlla per la seva coherència i eficàcia.

Experiències

Pin It on Pinterest