Què fem

Lab iSocial

Impulsem i desenvolupem projectes innovadors d’abast nacional i europeu, i oferim suport a projectes estratègics i transformadors.

Lab iSocial

Co-creació de projectes

Realitzem laboratoris d’idees i projectes innovadors amb professionals de diferents sectors. Fomentem la interacció, la visió holística i la hibridació entre àmbits i sistemes avui no connectats. Aprofitem les potencialitats de les xarxes d’intercanvi d’experiències locals i globals, i promovem el treball conjunt amb el món de la recerca i el coneixement. Impulsem el co-disseny de solucions amb els usuaris dels serveis i/o les seves famílies i altres persones del seu entorn.

Desenvolupament de projectes

Identifiquem i redactem projectes, impulsem aliances i consorcis i gestionem l’aplicació pràctica de processos d’innovació en:

  • Serveis, pràctiques i productes
  • Processos i models de gestió
  • Formes organitzatives i d’aliances

Acompanyem ajuntaments i altres organitzacions en el redisseny dels seus serveis socials, en la introducció i aplicació de noves solucions tecnològiques, i en la transformació de models d’intervenció.

Recerca de finançament

Busquem finançament per als projectes en l’àmbit local i europeu, els presentem a convocatòries competitives, acompanyem en la sol·licitud de propostes, busquem partners per a la constitució de consorcis.

Pin It on Pinterest