Què fem

Labs 2019-2021

Lab COM

Comunicar millor per canviar la imatge dels Serveis Socials

Què és?

Un espai de trobada d’agents diferents (empreses, entitats, universitats, professionals…) per treballar entorn un repte compartit, amb l’objectiu de concretar accions que hi aportin respostes. Per mitjà de dues trobades anuals i un intercanvi permanent d’idees i propostes.

Per què?

Perquè mentre que els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys, aquest esforç inversor no sempre és percebut i valorat pel territori, els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania i, fins i tot, perduren estereotips i visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials. Altres sectors de la nostra societat han aconseguit revertir situacions semblants. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per fer visible la seva potencialitat com agent que contribueix de manera determinant a la cohesió social i a la qualitat de vida de les persones.

Activitat

Campus: Oferta d’un programa de formació sobre Comunicació eficaç en Serveis Socials, i d’un diagnòstic i recomanacions per als Serveis Socials locals.

Coneixement: Recull d’iniciatives nacionals i internacionals de referència al banc d’innovacions; i recull d’articles a l’hemeroteca.

Participants

Entitats fundadores, entitats sòcies, institucions aliades, organitzacions partners de projectes, i altres organitzacions i empreses col.laboradores.

Pin It on Pinterest