Què fem

Labs 2019-2021

Lab MODELS

Transformar els models d’intervenció en Serveis Socials

Què és?

Un espai de trobada d’agents diferents (empreses, entitats, administracions, universitats, professionals…) per treballar entorn un repte compartit, amb l’objectiu de concretar accions que hi aportin respostes.

Per mitjà de dues trobades anuals i un intercanvi permanent d’idees i propostes.

Per què?

Perquè la intervenció dels Serveis Socials ha d’estar orientada a donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’hi adrecen, garantint en tot moment que les persones tinguin la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control sobre com s’organitza l’acció o el pla de suport per assolir els resultats acordats amb els/les professionals, a partir de les seves voluntats i els seus drets. Aquesta transformació implica avançar en el dret d’elecció, en la personalització dels serveis, en la vinculació d’aquests amb la comunitat, en el reforç de la intervenció preventiva, en l’autogestió i l’apoderament dels usuaris, i en una visió i acció global sobre tots els àmbits de la persona.

Activitat

Campus: Oferta d’un programa de formació sobre Noves tendències d’intervenció als Serveis Socials Bàsics: de l’atenció centrada en la persona al Self-directed support.

Projectes: Impuls d’un projecte d’innovació entorn al model d’intervenció domiciliària en els joves amb trastorns mentals greus.

Coneixement: Recull d’iniciatives nacionals i internacionals de referència al banc d’innovacions; i recull d’articles a l’hemeroteca.

Participants

Entitats fundadores, entitats sòcies, institucions aliades, organitzacions partners de projectes, i altres institucions i empreses col.laboradores.

Pin It on Pinterest