Què fem

Labs 2019-2021

Lab PRO

Apoderar els equips professionals de Serveis Socials

Què és?

Un espai de trobada d’agents diferents (empreses, entitats, administracions, universitats, professionals…) per treballar entorn un repte compartit, amb l’objectiu de concretar accions que hi aportin respostes.

Per mitjà de dues trobades anuals i un intercanvi permanent d’idees i propostes.

Per què?

Perquè els equips professionals de Serveis Socials dels ajuntaments, consells comarcals i entitats socials necessiten apoderar-se per respondre millor a les necessitats i expectatives del seu entorn, per mitjà de la innovació, l’adopció de canvis en l’organització i el desenvolupament de la feina diària, l’adopció de TIC i de noves eines i metodologies d’intervenció, i un lideratge proactiu per part dels/les professionals que exerceixen funcions directives.

Activitat

Campus: Oferta d’un programa de formació i acompanyament sobre Lideratge i innovació en Serveis Socials, i d’un seminari sobre finançament de projectes innovadors en l’acció social.

Projectes: Impuls d’un projecte d’innovació d’introducció de models predictius en els Serveis Socials locals.

Coneixement: Recull d’iniciatives nacionals i internacionals de referència al banc d’innovacions; i recull d’articles a l’hemeroteca.

Participants

Entitats fundadores, entitats sòcies, institucions aliades, organitzacions partners de projectes, i altres institucions i empreses col.laboradores.

Pin It on Pinterest