Què fem

Recerca iSocial

Fem recerca i generem coneixement per identificar reptes, tendències, solucions i oportunitats d’innovació en el sector de l’acció social.

Recerca iSocial

Tipus de recerques

Recerca bàsica
Desenvolupem coneixement al voltant d’una idea nova, per conceptualitzar-la i avaluar-ne la utilitat, aplicabilitat, viabilitat i possible desenvolupament.

Recerca aplicada
Analitzem si un determinat producte, solució tecnològica o servei exitós pot ser traslladable i aplicable en un àmbit concret de l’acció social.

Desenvolupament
Experimentem nous productes, serveis o solucions tecnològiques per millorar un àmbit d’atenció o donar resposta a una demanda social no atesa.

Implantació
Donem a conèixer i estenem pràctiques i iniciatives d’èxit comprovat, a partir de verificar que es disposen dels recursos i de les eines per poder-los implantar.

Temes de recerca

Hem prioritzat els temes següents:

  • Recull i tractament de dades en Serveis Socials
  • Lideratge i innovació en els equips professionals de Serveis Socials
  • Comunitats inclusives i treball comunitari
  • Acompanyament i suport personalitzat a domicili

També acceptem propostes: Tens suggeriments d’altres temes? Participes en projectes de recerca? Vols col·laborar? Escriu-nos i explica’ns-ho

Pin It on Pinterest