Qui som

Aliats

Diverses institucions han establert acords marc de col·laboració amb la Fundació iSocial, per mitjà dels quals ens acompanyen i ens ofereixen un suport continuat en els seus respectius àmbits d’expertesa.

La Fundació Víctor Grífols i Lucas, especialitzada en la reflexió ètica en els camps de la salut i de la intervenció social, ens ofereix suport per garantir un tractament adequat i rigorós de la dimensió ètica en tots els nostres projectes i activitats.
La Universitat Oberta de Catalunya, que compta amb un innovador model educatiu i està especialitzada en la recerca sobre la societat del coneixement, ens ofereix suport en els àmbits de la formació, la recerca i el desenvolupament de projectes de base tecnològica.
L’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, la principal institució de Catalunya en formació de professionals per als Serveis Socials, ens ofereix suport en activitats de docència i en el desenvolupament de projectes d’innovació.

Pin It on Pinterest