Qui som

Entitats membres

La Fundació iSocial compta amb 12 entitats socials membres, 8 de les quals formen part de l’òrgan de govern de la fundació (patronat). Totes elles tenen una llarga trajectòria i prestigi en el sector de l’acció social, es caracteritzen pel seu esforç constant per la innovació i la millora contínua, i aporten coneixement i expertesa en àmbits d’intervenció diversos.

Entitats patrones

L’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) és una organització no governamental i sense ànim de lucre que defensa les persones en situació de fragilitat social. Des de fa més de 30 anys, les acompanya en diferents moments de les seves trajectòries vitals, individualment o en grup, i actua en la comunitat. Atén anualment 90.000 persones.
AMPANS és una fundació nascuda al Bages que des del 1965 treballa per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, generant oportunitats que afavoreixin la seva màxima autonomia i inclusió a la societat. Acompanya i dona suport a més de 2.200 persones cada any en serveis d'educació especial, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela.
El Grup ATRA és un grup d’entitats sense ànim de lucre que treballen dins del sector dels serveis socials i de la salut. Ofereixen  atenció i tractament a persones amb conducta addictiva, persones amb malaltia mental i persones amb risc d’exclusió social. Més de 29.000 persones han rebut atenció i tractament durant els 30 anys de trajectòria del grup, gràcies al treball d'un gran equip de professionals del camp de la salut i l'educació social.
La Fundació Família i Benestar Social és una entitat privada sense ànim de lucre que des de 1987 treballa per a persones de totes les edats, per tal de fer possible el seu projecte de vida, mitjançant l’accés a un habitatge assequible i la prestació de serveis per a la gent gran. Des de 1993 ha construït més de 3.000 habitatges socials a més de 50 municipis de tot Catalunya.
La Fundació Joia és una entitat sense afany de lucre nascuda fa més de 30 anys que ofereix serveis d’inserció en salut mental a través d’11 serveis ubicats a cinc districtes de la ciutat de Barcelona. Atén anualment prop de 2.000 persones, oferint-los itineraris d’èxit, analitzant les seves capacitats i la seva demanda, i generant oportunitats d’inclusió social a la comunitat, i de treball dins i fora del mercat protegit.
Support-Fundació Tutelar Girona és una entitat privada sense ànim de lucre nascuda el 2003 per donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb discapacitat (malaltia mental, deficiències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment o discapacitat intel·lectual) al mateix temps que les ajuda al benestar i preservar l’autonomia a través de la protecció legal i el suport social. Gestiona institucions jurídiques de suport (tuteles, curateles i altres) respecte a prop de 1.000 persones de les comarques gironines.
La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) és una organització nascuda l’any 1984 per iniciativa de Montserrat Trueta i altres pares i mares i professionals, amb l’objectiu d’aprofundir sobre la síndrome de Down (SD) a través de la recerca i l’experiència pràctica en els camps de la pedagogia, la psicologia, la medicina i l’àrea social. El caràcter pioner de la Fundació, la constitueix en punt de referència nacional i internacional.
La Fundació Resilis és una entitat gironina nascuda l’any 2006 i que està especialitzada en la gestió i el desenvolupament de projectes, programes i serveis d’atenció a infants i joves en situació d’exclusió, risc o greus dificultats. Actualment compta amb serveis i centres repartits per tot el territori català, i està vinculada al grup Plataforma Educativa.

Entitats sòcies-col.laboradores

Sant Pere Claver Serveis Socials és una fundació de el Grup Sant Pere Claver, creada el 2011 per impulsar i enfortir l'activitat de Grup en el sector social. Gestiona serveis residencials, centres de dia i serveis comunitaris (suport a l'autonomia a la pròpia llar, habitatges d'inclusió, suport a joves ex-tutelats, club social, defensa jurídica de malalts mentals, etc.)
Fundació IDEA
La Fundació IDEA és una entitat de Sabadell nascuda el 1985 que actua en el camp de l’educació en el lleure, la formació juvenil no reglada i la protecció de menors. L’any 2020 un total de 6.327 infants, adolescents i joves es van beneficiar dels seus serveis i programes socio-educatius a Catalunya, per mitjà de 218 professionals.
La Fundació El Maresme impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies des de fa més de 50 anys. Acompanya i dona suport a més de 2.800 persones cada any mitjançant una àmplia xarxa de serveis i centres.
La Federació d’associacions de familiars de malalts d’Azheimer de Catalunya agrupa 20 entitats que donen suport a familiars de demències. L’Alzheimer afecta avui a prop d’un 10% de la població major de 65 anys i és la malaltia crònica que provoca més dependència.

Pin It on Pinterest