Selfsufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent

Publicacions Banc d’innovacions

Selfsufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent

Ajuntament d’Amsterdam

Selfsufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent

Foto: Anthony Metcalfe a Unsplash

El Servei de Salut Publica d’Amsterdam ha creat una aplicació informàtica, Matriu d’autosuficiència /Selfsufficiency Matrix (SSM),  que permet mesurar  la capacitat d’una persona de ser autosuficient; és a dir, determinar  fins a quin punt aquesta pot dur a terme activitats quotidianes de manera independent.

Aquesta avaluació,  que és complexa, i que abans era totalment subjectiva ja que depenia de l’opinió del avaluador, es basa en onze paràmetres que representen les àrees essencials que afecten l’efectivitat, la productivitat i la qualitat de vida de la persona. Aquest paràmetres són: ingressos, activitats diàries, habitatge, relacions domèstiques, salut mental, salut física, addiccions, habilitats pràctiques, xarxa social, participació comunitària i situació legal. L’eina permet a l’avaluador obtenir una visió relativament senzilla i integral d’un concepte complex.