Conferència

“El futur ja és aquí: tecnologia i Big data en els Serveis Socials”

L’atenció social de les persones en situació de risc o de vulnerabilitat, i les actuacions preventives per reduir els factors de risc associats a les seves necessitats, són un repte permanent per als/les professionals, els/les gestors/es i els proveïdors de Serveis Socials. Alhora, les dificultats de planificació, derivades d’un insuficient coneixement de les situacions de risc o vulnerabilitat social del territori, i de la seva previsible evolució, comporten avui una important limitació en els esforços de les institucions públiques i privades per a millorar l’eficiència i l’eficàcia dels Serveis Socials locals, i dels governs autonòmics per a la planificació general del conjunt del sistema de Serveis Socials.

La Intel.ligència Artificial el Big Data permeten avui analitzar les dades de múltiples orígens amb models predictius per a cercar patrons que normalment són massa complexos per detectar-los de forma manual, estratificar la població amb necessitats d’atenció, i permetre així als gestors públics locals, comarcals i nacionals el desenvolupament d’una estratègia més proactiva en la identificació de les limitacions i mancances del sistema de Serveis Socials i la presa de decisions fonamentada per adaptar el model organitzatiu a les necessitats detectades

Conferència de Toni Codina, director i co-fundador d’iSocial, realitzada el 17 de juny de 2020 a DIXIT (Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya)

  • SÍNTESI:Estem als inicis de la 4a revolució industrial, que basa el creixement de la innovació i el desenvolupament tecnològics en l’explotació de les dades massives (Big data) per mitjà de la convergència de diverses tecnologies emergents, entre les quals destaca la Intel.ligència Artificial, que són capaces de treure profit d’aquesta informació per generar nou coneixement. Els Serveis Socials no es poden quedar enrere en aquest procés de transformació i digitalització de tots els sectors de la nostra societat, i han de saber utilitzar aquesta força emergent per millorar els serveis a les persones, i les polítiques i programes que intenten eradicar la pobresa i disminuir les desigualtats. Nombrosos exemples demostren ja avui que aquest camí és possible i pot aportar molts beneficis al sector dels Serveis Socials: als/les professionals, a les Administracions, a les entitats socials, a les persones amb necessitats de suport i atenció, i al conjunt de la societat.

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix