Rural Care, innovación en cuidados para la población dependiente de zonas rurales 

Argitalpenak Berrikuntzen bankua

Rural Care, innovación en cuidados para la población dependiente de zonas rurales 

Servicios Sociales de Casilla y León, Junta de Castilla y León, Diputación provincial de Valladolid, Fundación Personas, Plena inclusión Castilla y León, European Social Network 

Projecte innovador que ofereix suports socials, cures sanitàries i oportunitats de participació a la comunitat a les persones amb dependència, discapacitat o malaltia crònica que viuen en zones rurals. Així, té per objectiu que les persones puguin romandre a casa seva amb seguretat, qualitat de vida i dignitat, mantenint el seu projecte de vida i la seva rutina diària.  

rural care asistencia mayores

A les zones rurals, darrerament on predomina la població envellida, la família, les comunitats i les persones voluntàries tenen un rol crucial en el benestar. El projecte Rural Care neix de la voluntat de garantir un envelliment actiu a l’entorn del domicili i parteix de la base que la participació comunitària és fonamental. Aquesta iniciativa s’implementa a la província de Valladolid, en un context rural. Així doncs, aquest projecte, que forma part d’una iniciativa europea d’innovació en serveis socials, està pensat per a les persones que es troben en situacions de dependència i requereixen de suport i cures de manera constant.  

En aquest sentit, l’objectiu és garantir la dignitat de les persones, vetllant per la seva autonomia i respectant les seves preferències i desitjos. Rural Care també està orientat a les famílies i les persones cuidadores dels participants en el projecte, a qui proporciona suport per a la conciliació de les tasques de cures amb la vida personal, social i laboral, així com per garantir la pròpia salut. 

Aquest projecte destaca per la seva associació multinivell d’actors públics i privats, així com per la coordinació dels serveis socials i de salut a diferents nivells. El Pla de Suport desenvolupat per a cada participant del projecte inclou diferents professionals: un coordinador, un gestor de casos, un professional de referència a la llar i la comunitat, entre d’altres. Entre les accions de suport, cal destacar que també s’adapta el domicili i es dissenya un programa de participació comunitària personalitzat. En aquest sentit, sobresurt el fet que un dels objectius del projecte és dinamitzar el territori rural, l’ocupació local, la implicació comunitària i la cohesió social.  

Banc d’innovacions

Jooay, aplicación que ayuda a los niños con discapacidad a encontrar actividades de ocio

Jooay, aplicación que ayuda a los niños con discapacidad a encontrar actividades de ocio

Jooay es una aplicación gratuita que conecta la oferta de actividades de ocio con familias de niños con discapacidad
ShareAmi, intercambios lingüísticos intergeneracionales a través de videoconferencias

ShareAmi, intercambios lingüísticos intergeneracionales a través de videoconferencias

ShareAmi es un programa de intercambios lingüísticos a través de videoconferencias entre personas mayores y jóvenes que viven fuera de su país
Kloosiv, tecnología e intervención social para garantizar la inclusión social en el acceso a la vivienda

Kloosiv, tecnología e intervención social para garantizar la inclusión social en el acceso a la vivienda

Kloosiv es una plataforma web que fomenta la inclusión social en la vivienda para luchar contra la especulación y la soledad no deseada.
STOP, inteligencia artificial para prevenir el suicidio

STOP, inteligencia artificial para prevenir el suicidio

STOP es un proyecto de investigación para prevenir el suicidio a través de inteligencia artificial aplicada a las redes sociales