Condicions d’ús

El present acord regula l’accés i ús del lloc web que la Fundació iSocial posa a la disposició dels usuaris interessats en el servei.

L’accés al portal de la Fundació iSocial i a la informació relativa a qualssevol dels serveis continguts en el mateix comporta l’acceptació de les condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. D’aquesta manera, l’usuari declara ser major d’edat i tenir plena capacitat per contractar i obligar-se mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, i haurà de llegir atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts. Si l’usuari no estigués d’acord amb aquestes disposicions, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i accedir al lloc web i als seus continguts, així com d’utilitzar els serveis que la Fundació iSocial proveeix.

Informació legal sobre la Fundació iSocial

La titularitat d’aquesta pàgina web és de la Fundació iSocial amb domicili social al Carrer Lepant 151, 08013 Barcelona, i inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Validesa de la informació

Els continguts de la pàgina web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. El portal no proporciona cap tipus de recomanació, ni assessorament tècnic, legal ni de cap altra classe. La informació és d’àmbit general i en cap cas té en compte criteris o objectius específics o particulars de l’usuari. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per prendre decisions.

La Fundació iSocial es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. La Fundació iSocial es reserva el dret a modificar-les a qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquesta data, per la qual cosa li recomanem que les consulti regularment. L’ús del servei amb posterioritat a la modificació dels termes d’ús suposa el coneixement i acceptació de la nova versió modificada dels mateixos.

Navegació

La simple navegació a través dels websites de la Fundació iSocial és de caràcter gratuït i tampoc exigeix el registre previ de l’usuari. Malgrat això, l’accés, contractació o la utilització d’alguns serveis podrà requerir que l’usuari es registri o doni les seves dades personals i consentiment. En aquest cas, cadascun d’aquests serveis es regirà per les seves pròpies condicions específiques, sense perjudici de les condicions aquí previstes.

Algunes de les pàgines de la web estan adaptades per al seu ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal web. Per aquest motiu, es recomana la visualització completa per a gestions diferents a la mera visualització del portal.

La Fundació iSocial podrà eventualment incloure al seu website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, xarxes socials i a altres informacions. Quan l’usuari accedeixi als mateixos i ingressi en altres llocs que no pertanyin als responsables de la Fundació iSocial, estarà subjecte als termes i condicions d’aquests llocs, i haurà de llegir detingudament les seves polítiques d’accés i ús. En cap d’aquests casos la Fundació iSocial exerceix control sobre aquests llocs ni els seus continguts, i per tant, no serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que apareixen en aquest lloc web, així com dels seus continguts (textos, logos, imatges, sons, àudio, video, programari i qualssevol uns altres) són propietat exclusiva de la Fundació iSocial o el seu ús ha estat autoritzat pels seus titulars.

La Fundació iSocial no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts o enllaçats a la pàgina web en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui a la Fundació iSocial.

En conseqüència, queda terminantment prohibit qualsevol ús per part de l’usuari que es realitzi sense l’autorització de la Fundació iSocial, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Fundació iSocial, sancionades per la legislació vigent.

Malgrat això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de la Fundació iSocial.

Publicitat

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi la Fundació iSocial, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers, a la pàgina web de la Fundació iSocial. Qualsevol publicitat o informació als mitjans de comunicació haurà de ser prèviament aprovada per escrit per la Fundació iSocial.

En aquest sentit, l’usuari dóna consentiment per a que la Fundació iSocial pugui incloure el seu nom, marca o nom comercial en la seva documentació comercial, únicament als efectes de fer constar que la Fundació iSocial li ha prestat els seus serveis, però no revelant en cap cas la naturalesa dels mateixos.

Privacitat

Amb l’acceptació d’aquests termes d’ús l’usuari declara conèixer i acceptar igualment la nostra política de privadesa.

L’usuari es compromet al fet de que les dades per ell facilitats no són falses, es troben actualitzades i no corresponen a altres persones diferents a l’usuari.

Cookies

La política de cookies de la Fundació iSocial es troba subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat al sector de les comunicacions electròniques. En virtut de la mateixa, la Fundació iSocial li informa de les cookies que utilitza al seu lloc web i, quan calgui, sol·licitarà el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Seguretat informàtica

La Fundació iSocial implementa per si o a través de tercers mesurades de seguretat informàtica. Malgrat això, encara que la Fundació iSocial i l’usuari intercanvien informació de bona fe, reconeixen que cap controla el funcionament, fiabilitat, disponibilitat o seguretat del correu electrònic ni d’Internet; pel que la Fundació iSocial no serà responsable de cap pèrdua, danys, despeses, perjudicis o molèsties que resultin de la pèrdua, retard, intercepció, corrupció, o alteració de qualsevol correu electrònic o comunicació per Internet.

En un mateix sentit, no pot garantir l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web de la Fundació iSocial, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Responsabilitats

Els serveis que els usuaris contractin amb la Fundació iSocial han de ser utilitzats exclusivament amb finalitats lícites.

En cap cas la Fundació iSocial serà responsable per qualssevol danys o perjudicis directes, indirectes, especials, morals, conseqüencial o qualssevol altre, incloent però sense limitar-se al dany a la propietat, pèrdua d’ús, pèrdua comercial, pèrdua econòmica, pèrdua de dades o pèrdua d’utilitats, qualsevol que sigui el tipus d’acció (incloent però sense limitar-se a accions contractuals, negligents o altres tipus d’accions perjudicials extracontractuals) que es derivin o es relacionin amb el seu ús o accés al lloc web de la Fundació iSocial o el seu contingut. Si les accions d’un usuari del lloc web generessin algun tipus de reclam o acció extrajudicial, administrativa i/o judicial contra la Fundació iSocial, l’usuari es compromet a mantenir indemne a la Fundació iSocial, als seus patrons, representants i empleats.

Validesa de les clàusules

En el cas que qualssevol de les estipulacions del contracte esdevingués o estigues considerada o declarada invàlida, nul·la, il·legal o no aplicable, amb independència del motiu, les restants disposicions no resultaran afectades, quedant vàlides i plenament aplicables.

Les parts intentaran reemplaçar aquesta estipulació de manera amistosa, per una altra que reculli en la major mesura possible l’establert en la que hagués estat declarada invàlida. La falta d’aquest acord entre elles en un període màxim de quinze (15) dies habilitarà a la Fundació iSocial per a la seva redacció vinculant.

En el no previst pel contracte serà aplicable la legislació civil espanyola.

Per a tot el relatiu a la interpretació o execució de l’establert en aquestes condicions, ambdues parts es comprometen a utilitzar procediments alternatius de resolució de disputes que resultin mútuament acceptats abans de recórrer als contenciosos, regulats per la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.