Lab

InnoLabs

Convoquem un espai de co-creació trimestral amb les nostres entitats membres i altres stakeholders, en el qual analitzem reptes complexos del sector i hi busquem solucions innovadores per mitjà d’entorns d’experimentació i bancs de proves reals que posen la persona al centre i alhora integren i activen a tots els agents de l’ecosistema d’innovació.

InnoLabs

Què són els InnoLabs?

Activitats d’innovació oberta en serveis socials, en què:

 1. Identifiquem reptes de transformació i millora que té avui el sector
 2. Connectem tots els agents públics i privats (4-hèlix) relacionats amb un repte
 3. Proporcionem metodologia i facilitació per trobar solucions innovadores
 4. Co-creem i co-dissenyem amb la participació activa dels usuaris finals
 5. Prototipem i desenvolupem nous productes i serveis
 6. Els avaluem i validem en un entorn real
 7. Els implementem i escalem

Ingredients dels InnoLabs

 • Connexió entre els usuaris finals, tercer sector, administracions, universitats i empreses
 • Anàlisi d’experiències existents en altres territoris
 • Mètodes de co-creació, co-disseny i implementació
 • Expertesa en disseny, desenvolupament i testeig de solucions innovadores
 • Expertesa en accés a fonts de finançament competitives
 • Formació de professionals
 • Acompanyament organitzacional a la gestió del canvi

Periodicitat dels InnoLabs

Organitzem almenys tres InnoLabs cada any amb les nostres entitats membres, entorn a reptes concrets que hem identificat i acordat prèviament.

Dels nostres InnoLabs n’han sorgit diversos dels projectes transformadors que actualment estem prototipant, desenvolupant o avaluant.

Altres espais d’innovació oberta

A més, participem en dos espais de co-creació impulsats conjuntament amb altres organitzacions: