Fundació iSocial promou la innovació al sector dels serveis socials.

Connectem tercer sector, administracions, universitats i empreses.

Compartim coneixement i experiències d’altres territoris.

Lab

Impulsem la transformació de l’acció social per mitjà de processos de co-creació i el desenvolupament de projectes, serveis i productes innovadors.

Coneixement

Analitzem la realitat, generem i intercanviem coneixement.

Campus

Oferim activitats de formació, debat i reflexió.