Coneixement

Analitzem la realitat, generem i intercanviem coneixement.

Recerca

Recerca

Impulsem estudis i activitats d’investigació en col·laboració amb universitats, que permetin aportar coneixement útil al sector de l’acció social per identificar reptes, tendències, solucions i oportunitats d’innovació.

Bones pràctiques

Bones pràctiques

Fomentem l’intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions de serveis socials de territoris i països diversos, per estimular la creativitat, aprendre conjuntament i adaptar solucions innovadores.

InnoTrips

InnoTrips

Organitzem un viatge anual a un altre país, de 4 dies, per fomentar la innovació de les entitats membres d’iSocial a través de la visita i del coneixement in situ d’experiències internacionals punteres en el camp de l’acció social.