La Fundació

iSocial som una fundació nascuda l’any 2018 per iniciativa de diverses entitats del tercer sector social amb la finalitat d’impulsar la innovació en el sector dels serveis socials i contribuir així a la seva transformació i modernització.

Actualment comptem amb 14 entitats socials membres de Catalunya i d’Euskadi.

A iSocial ens mou la convicció que el sector de l’acció social necessita innovar per poder seguir garantint el seu impacte transformador sobre la societat i sobre les persones i comunitats més vulnerables; que necessita invertir en coneixement per revisar la vigència dels conceptes que fonamenten la seva actuació; i que necessita dotar-se d’eines, procediments, nous models i noves pràctiques professionals per respondre als reptes socials del present i anticipar-se als del futur.

Per fer-ho possible, la Fundació iSocial fem de pont entre els àmbits del coneixement i de l’acció, i generem aliances entre el tercer sector, les administracions, les universitats i les empreses.

El nostre focus

A iSocial volem transformar un model d’atenció social que no pot quedar per darrere del que els estàndards de drets humans i la nostra societat avui li demanen, i que ha de respondre als canvis de l’entorn. Per això la innovació que volem aconseguir està orientada a aquests quatre objectius:

  1. Transformar els models d’atenció: Dret d’elecció, personalització, vinculació amb la comunitat, participació, intervenció preventiva, autogestió, empoderament, visió i acció global sobre tots els àmbits de la persona…
  2. Impulsar canvis sistèmics: Ciutats inclusives, entorns plenament accessibles, governança relacional, atenció de proximitat, desinstitucionalització, suports des de la comunitat, sistemes de vida independent, atenció integrada de serveis…
  3. Adaptar el rol dels/les professionals: En un model en el que els serveis socials esdevenen facilitadors i impulsors del desplegament de les capacitats i habilitats de les persones, el rol dels/les professionals d’acció social pren noves formes que tenen per objectiu acompanyar més que atendre. 
  4. Introduir millores instrumentals: Eines de gestió, sistemes d’informació, big data, intel·ligència artificial, acció basada en l’evidència, predicció i prevenció, solucions per a l’autogestió, sensorització, robòtica, sistemes de suport…

Metodologia

A iSocial innovem a partir de la co-creació, la participació i el compromís, amb la implicació de tots els actors: usuaris, professionals, decisors, reguladors, prestadors de serveis… La nostra metodologia beu de diferents fonts, de les que incorpora tècniques concretes i que, pas a pas, ens permet arribar a la concreció de projectes innovadors.

Potenciem i accelerem la innovació perquè generem un ecosistema de persones i d’organitzacions procliu a la innovació, perquè afavorim la hibridació entre àmbits i sistemes poc connectats, perquè enfortim les xarxes d’intercanvi d’experiències locals i globals, perquè aprofundim el treball conjunt amb el món de la recerca i el coneixement, perquè potenciem el reconeixement i l’autoestima dels professionals de sector, i perquè  fomentem la coproducció amb els usuaris dels serveis.

Activitats

Les nostres accions i projectes s’articulen al voltant de tres àrees d’activitat:

  1. INNOVACIÓ: impulsem processos creatius i projectes transformadors
  2. RECERCA: generem i intercanviem coneixement
  3. CAMPUS: oferim activitats de formació, debat i reflexió

Entitats membres

Entitats membres

La Fundació iSocial compta amb 14 entitats socials membres a Catalunya i Euskadi. Totes elles tenen una llarga trajectòria i prestigi en el sector de l’acció social i es caracteritzen pel seu esforç constant per la innovació i la millora contínua.

Saber-ne més

Òrgans de govern

Òrgans de govern

Membres del Patronat i del Consell Social.

Saber-ne més

Equip tècnic

Equip tècnic

Equip professional que gestiona els projectes i les activitats de la fundació.

Saber-ne més

Stakeholders

Stakeholders

Organitzacions publiques i privades que contribueixen a fer possible l’activitat de la fundació.

Saber-ne més

Transparència

Transparència

Consulta els estatuts, les memòries, els informes econòmics, i altra documentació bàsica d’iSocial.

Saber-ne més