Coneixement

Recerca

Impulsem estudis i activitats d’investigació en col·laboració amb universitats, que permetin aportar coneixement útil al sector de l’acció social per identificar reptes, tendències, solucions i oportunitats d’innovació.

Prevenció de la institucionalització infantil

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc.
Transformació digital de les ABSS

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Tesi doctoral sobre el repte de la transformació digital de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.
ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Avaluació de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial.
INSESS-COVID19

INSESS-COVID19

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.
EMJUCOVID

EMJUCOVID

Estudi que va analitzar les conseqüències que tindrà la crisi de la Covid-19 en l’ocupació dels joves i les seves desigualtats socials.