Recerca

Generem i intercanviem coneixement.

Projectes de recerca

Projectes de recerca

Impulsem estudis i activitats d’investigació en col·laboració amb universitats, que permetin aportar coneixement útil al sector de l’acció social per identificar reptes, tendències, solucions i oportunitats d’innovació.

Saber-ne més

Intercanvi de coneixement

Intercanvi de coneixement

Fomentem l’intercanvi de coneixement i de bones pràctiques entre organitzacions de serveis socials de territoris i països diversos, per estimular la creativitat, aprendre conjuntament i adaptar solucions innovadores.

Saber-ne més