Publicacions

Informes

Elaborem i publiquem un informe anual que analitza les tendències d’innovació del sector dels serveis socials, abordant cada any una temàtica diferent.

Innovació tecnològica i serveis socials

Informe “Innovació tecnològica i serveis socials”

Fundació iSocial (novembre 2022). El sistema de serveis socials no pot ignorar l’ús de la tecnologia i ha d’adaptar els serveis que presta a l’entorn digital en el que vivim.