La Fundació

Equip tècnic

Equip professional que gestiona els projectes i les activitats de la fundació.

Toni Codina

Toni Codina

Director general

Llicenciat en filosofia i amb estudis en Ciència Política i en Direcció d’Empreses. Director General de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2007-2018) i de l’ONG de cooperació internacional SETEM (1992-2007); Vice-president de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament(1996-1998); impulsor d’iniciatives de comerç just i finances ètiques, entre les quals Oikocrèdit-Catalunya (2000).

Anna Barrera

Anna Barrera

Cap de gestió econòmica i financera

Oriol Janer

Oriol Janer

Cap de projectes

Mònica Petro

Mònica Petro

Cap de projectes

Francesc Oliveras

Francesc Oliveras

 Cap de projectes

Anna Portella

Anna Portella

Cap de comunicació

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Tècnica de projectes

Josep Maria Junoy

Josep Maria Junoy

Tècnic de projectes

Mar Làzaro

Mar Làzaro

Tècnica de formació

Joan Roca

Joan Roca

Tècnic de relacions internacionals

Aina Relats

Aina Relats

Assistent de projectes