La Fundació

Equip tècnic

Equip professional que gestiona els projectes i les activitats de la fundació.

Toni Codina

Toni Codina

Director general

Llicenciat en filosofia i amb estudis en Ciència Política i en Direcció d’Empreses. Director General de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2007-2018) i de l’ONG de cooperació internacional SETEM (1992-2007); Vice-president de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament(1996-1998); impulsor d’iniciatives de comerç just i finances ètiques, entre les quals Oikocrèdit-Catalunya (2000).

Anna Barrera

Anna Barrera

Cap de gestió econòmica i financera

Oriol Janer

Oriol Janer

Cap de projectes

Mònica Petro

Mònica Petro

Cap de projectes

Francesc Oliveras

Francesc Oliveras

 Cap de projectes

Ferran benito iSocial

Ferran Benito

Responsable de comunicació i continguts

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Tècnica de projectes

Josep Maria Junoy

Josep Maria Junoy

Tècnic de projectes

Montse Estrada Fundació iSocial

Montse Estrada

Secretària tècnica i responsable de formació

Joan Roca

Joan Roca

Tècnic de relacions internacionals