Equip tècnic

Equip professional que gestiona els projectes i les activitats de la fundació.

Toni Codina

Toni Codina

Director general

Llicenciat en filosofia i amb estudis en Ciència Política i en Direcció d’Empreses. Director General de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2007-2018) i de l’ONG de cooperació internacional SETEM (1992-2007); Vice-president de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament(1996-1998); impulsor d’iniciatives de comerç just i finances ètiques, entre les quals Oikocrèdit-Catalunya (2000).

Pep Pujals

Pep Pujals

Adjunt de direcció

Joan Roca

Joan Roca

Tècnic de relacions internacionals

Mar Làzaro

Mar Làzaro

Tècnica de formació

Oriol Janer

Oriol Janer

Coordinador de projectes

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Tècnica de projectes

Guillem Claveria

Guillem Claveria

Tècnic de projectes

Aina Relats

Aina Relats

Assistent de projectes

Josep Maria Junoy

Josep Maria Junoy

Expert en usabilitat i UX

Rosa M. Fumàs

Rosa Fumàs

Experta en serveis socials

Anna Portella

Anna Portella

Coordinadora de comunicació (ccyc)

Laura Rambla

Laura Rambla

Tècnica de comunicació (ccyc)