Campus

Conferències i actes públics

Organitzem conferències i actes oberts per contribuir a la reflexió sobre els reptes que té avui el sector dels serveis socials, analitzar solucions de manera col·laborativa i debatre sobre propostes innovadores.