Projectes

Impulsem i desenvolupem projectes d’innovació, sota el nostre lideratge o el d’altres organitzacions, que permeten convertir idees creatives que poden resoldre reptes que té avui el sector de l’acció social, en solucions reals, útils, viables, sostenibles i amb un alt impacte transformador.

NIDUS

NIDUS

Paquet d’eines digitals al servei de les persones sense llar.
WELCOME

WELCOME

Tecnologies intel·ligents de suport a l’acollida i integració de persones immigrades i refugiades.
FLAPP!

FLAPP!

Sistema de suport remot a adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i inclusió.