Espais de co-creació

Oferim espais i metodologies per co-crear, dissenyar, innovar, compartir i aprendre conjuntament. Entorns d’experimentació i bancs de proves reals amb la participació dels usuaris finals per trobar solucions a reptes complexos.

Treballem amb altres organitzacions per a co-crear noves solucions que donin resposta als reptes complexos que té el sector dels serveis socials.

La Fundació iSocial treballem conjuntament amb persones individuals i amb organitzacions públiques i privades per a generar ecosistemes d’innovació oberta que permeten co-crear noves solucions per a reptes complexos del sector del serveis socials, per mitjà d’entorns d’experimentació i bancs de proves reals que integren i activen a tots els agents de l’ecosistema d’innovació i les seves experiències diverses.

Es tracta d’afegir valor als processos d’innovació, facilitant una estructura d’intermediació en la qual experts/es en diferents disciplines, conjuntament amb actors de diferents àrees del camp dels serveis socials, incloent la ciutadania, es troben per a col·laborar i per a aconseguir un canvi transformatiu d’un sistema, servei o programa que en millori el seu impacte social, dissenyant, prototipant, avaluant i escalant les solucions.

Aquests espais de co-creació faciliten la reunió i la interactuació en un mateix espai d’agents diversos, i alhora actuen de pont entre el món del coneixement, especialment tecnològic, i els agents que operen en el sector dels serveis socials.

Actualment oferim o estem vinculats a les iniciatives següents:

Cafès d’innovació

Cafès d’innovació

Activitat bimestral de les entitats membres d’iSocial, en la qual reflexionen sobre un repte compartit, analitzen l’interès i la viabilitat de solucions existents en el mercat o exploren noves iniciatives o projectes d’innovació conjunts que hi puguin aportar una resposta.

Living lab d’envelliment

Living lab d’envelliment

Formem part del BALL (Barcelona Aging Living Lab) que aglutina persones grans, persones cuidadores, entitats i empreses implicades en la cura i la promoció del benestar de les persones grans per al co-disseny, prototipatge, validació, adopció, implementació, disseminació i evolució de solucions innovadores per a un envelliment saludable.

CIMTI

CIMTI

Formem part del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), i hi actuem com a avaluadors, el qual impulsa projectes innovadors en l’àmbit de la salut i social per tal que les innovacions d’alt impacte arribin al sistema i se’n pugui beneficiar la ciutadania.

Saber-ne més