Publicacions

Articles

Publiquem i divulguem cada mes un article breu que exposa reflexions i propostes en relació a línies emergents i àmbits d’innovació del sector.

Fantova, Fernando;

Els Serveis Socials davant la intel·ligència de grans quantitats de dades (big data)

Efecte que està tenint i que pot tenir la intel.ligència artificial de grans quantitats de dades (big data) en els Serveis Socials (Fernando Fantova, Fundació iSocial, Març 2020)