Gillie.AI, intel·ligència artificial per millorar la cura de persones dependents

Gillie.AI, intel·ligència artificial per millorar la cura de persones dependents

Gillie.AI

Gillie.AI, intel·ligència artificial per millorar la cura de persones dependents

Imatge extreta de la pàgina web de Gillie.AI

Servei en el núvol que, gràcies a la tecnologia Gillie.AI, analitza les dades mèdiques i de benestar de les persones amb necessitats de cura de llarga durada, per a convertir-les en informació pràctica i personalitzar la seva atenció.

La intel·ligència artificial permet als qui tenen cura de persones dependents fer un seguiment constant del seu benestar físic i mental a través d’una plataforma que monitoritza l’estat dels pacients de forma remota.

El software de Gillie.AI analitza els informes que els treballadores elaboren quan visiten els pacients i n’extreu conclusions: si hi ha hagut una millora, si la situació del pacient ha empitjorat en un aspecte concret… D’aquesta manera, es poden identificar fàcilment patrons de risc i anticipar urgències.

A més a més, els/les professionals poden ordenar les visites dels pacients segons com de crític sigui el seu estat i rebre notificacions directament als seus smartphones en cas d’emergència.

GILLIE Healthcare

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.