Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

Coneixement Projectes de recerca

Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

Guia FICE web Transformacio digital min

Elaboració per a FICE Spain d’un informe sobre l’estat de la innovació digital en l’àmbit de la intervenció social i d’un recull de bones pràctiques

(2023)

La revolució digital ha suposat un procés de canvi que ha tingut –i està tenint– un impacte significatiu en la nostra societat. Si històricament els avenços tècnics havien comportat sempre noves formes de pensar, de treballar i de relacionar-se amb el món i amb els altres, l’acceleració en la transformació tecnològica viscuda en el segle XXI ha fet evident la necessitat d’adaptar-se ràpidament i de manera constant a aquestes noves formes de fer. En aquest sentit, ens trobem davant d’un canvi de paradigma que travessa tots els àmbits de les nostres vides, des de les relacions interpersonals fins als modes de consum, i des de l’oci fins a la manera en què treballem.

Aquesta transformació que estem vivint posa de relleu l’obsolescència d’alguns procediments que encara avui utilitzem, però que són altament ineficients, i obre debats sobre les enormes possibilitats de la tecnologia, sobre la seva correcta implementació en el nostre dia a dia i sobre els seus límits ètics. D’altra banda, ens obliga a recordar que tecnologia no és sempre necessàriament sinònim d’innovació, si bé és cert que, ben usada, és una eina inestimable a l’hora de generar coneixement i d’optimitzar processos.

El que sí és clar, en tot cas, és que la transformació digital de les organitzacions serà un factor clau per al seu desenvolupament dels pròxims anys. I això és també cert en l’àmbit del tercer sector i de la intervenció social, en el qual la tecnologia pot garantir una millor atenció, un millor seguiment i una millor gestió i comunicació amb les persones ateses.

En aquest context, FICE Spain, xarxa d’organitzacions socials que vetllen pel compliment dels drets dels infants i per l’atenció a nens i nenes en situació de vulnerabilitat, ha encarregat a la Fundació iSocial una guia sobre la innovació tecnològica en l’àmbit de la intervenció social. El document resultant, que se centra especialment (tot i que no exclusivament) en el cas de les organitzacions socials dedicades a la infància i l’adolescència, es titula Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància, i vol oferir eines útils i directrius clares per promoure la innovació en el tercer sector. Aquesta guia s’inscriu en el marc de la proposta TIC Impulsa 3, un projecte de transformació digital en l’àmbit social promogut per FICE Spain i finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.

Impulsa

logo fice spain

Projectes de recerca

Prevenció de la institucionalització infantil

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc.
Transformació digital de les ABSS

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Tesi doctoral sobre el repte de la transformació digital de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.
ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Avaluació de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial.
INSESS-COVID19

INSESS-COVID19

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.