Qui som

La Fundació

Coneix la raó de ser de la Fundació iSocial, i els principis i els valors que inspiren els nostres objectius i les nostres activitats.

Missió i visió

La Fundació iSocial desenvolupem la innovació en el sector de l’acció social de Catalunya, a partir d’una visió estratègica i prospectiva, de forma sistematitzada i orientada a resultats, a fi de contribuir a que el sistema de benestar social avanci i millori en el seu impacte transformador sobre la societat.

Ens mou la convicció que el sector d’acció social necessita innovar per poder seguir garantint el seu impacte transformador sobre la societat i sobre les persones i comunitats més vulnerables; que necessita invertir en coneixement per revisar la vigència dels conceptes que fonamenten la seva actuació; i que necessita dotar-se d’eines, procediments, nous models i noves pràctiques professionals per respondre als reptes socials del present i anticipar-se als del futur.

Amb aquest objectiu, la Fundació iSocial volem actuar com a frontissa entre els àmbits del coneixement i de l’acció, fent de pont entre universitats, institucions legislatives i reguladores, les Administracions i entitats socials que presten serveis, i les empreses tecnològiques i d’innovació.

Principis

La Fundació iSocial aspirem a una societat en la qual els drets humans de la ciutadania, en tota la seva diversitat, siguin reals i efectius. A un sistema de benestar social en el qual les persones puguin escollir el seu projecte de vida i esdevenir-ne protagonistes. I a un sector d’acció social orientat a l’excel·lència, la millora contínua i l’aprenentatge permanent; que interactuï amb els altres sectors fronterers; que avaluï l’impacte transformador de la seva intervenció; i que estigui obert al canvi i a la innovació constant per donar noves i millors respostes a les necessitats socials.

Valors

  • Dinamisme i emprenedoria
  • Expertesa i coneixement
  • Acollir la sorpresa
  • Atreviment, risc i imaginació
  • Cooperació
  • Ètica i integritat
  • Pluralitat i miscel·lània

Pin It on Pinterest