Qui som

La Fundació

Qui som els fundadors d’iSocial, què pretenem, i quins són els principis i valors que ens han inspirat.

La Fundació

Missió i visió

La Fundació iSocial desenvolupem la innovació en el sector de l’acció social de Catalunya, a partir d’una visió estratègica i prospectiva, de forma sistematitzada i orientada a resultats, a fi de contribuir a que el sistema de benestar social avanci i millori en el seu impacte transformador sobre la societat.

Ens mou la convicció que el sector d’acció social necessita innovar per poder seguir garantint el seu impacte transformador sobre la societat i sobre les persones i comunitats més vulnerables; que necessita invertir en coneixement per revisar la vigència dels conceptes que fonamenten la seva actuació; i que necessita dotar-se d’eines, procediments, nous models i noves pràctiques professionals per respondre als reptes socials del present i anticipar-se als del futur.

Principis

La Fundació iSocial aspirem a una societat en la qual els drets humans de la ciutadania, en tota la seva diversitat, siguin reals i efectius. A un sistema de benestar social en el qual les persones puguin escollir el seu projecte de vida i esdevenir-ne protagonistes. I a un sector d’acció social orientat a l’excel·lència, la millora contínua i l’aprenentatge permanent; que interactuï amb els altres sectors fronterers; que avaluï l’impacte transformador de la seva intervenció; i que estigui obert al canvi i a la innovació constant per donar noves i millors respostes a les necessitats socials.

Valors

 • Servei a la societat
 • Dinamisme i emprenedoria
 • Expertesa i coneixement
 • Eficiència
 • Cooperació
 • Independència
 • Transparència
 • Ètica i integritat
 • Pluralitat
 • Equitat De Gènere
 • No Lucrativitat
 • Rendiment De Comptes

Fundadors

La Fundació iSocial neix del desig dels seus set fundadors d’impulsar la innovació en el sector de l’acció social a Catalunya. Són sis entitats no lucratives: l’Associació Benestar i Desenvolupament–ABD, la Fundació AMPANS, l’Associació ATRA, la Fundació Família i Benestar Social, la Fundació JOIA, i SUPPORT-Fundació Tutelar Girona. I una persona: Toni Codina.

Però aquests set fundadors no estan sols en aquesta aventura. Són moltes altres les persones, entitats, empreses i institucions que han compartit la seva visió, i per això s’han unit a la Fundació iSocial per mitjà del Consell de Govern, el Consell Social o el Fòrum de Col·laboradors.

Pin It on Pinterest